Sessions d’acompanyament socioeducatiu i emocional

REFLEXES SCCL

Fins el 22/03/2023


SALARI: 459,65 euros bruts mensuals.

La Cooperativa REFLEXES busca UNA PERSONA per incorporar-se a un projecte que desenvolupen des de l’octubre d’aquest curs 22-23.

Consisteix en un acompanyament educatiu al Centre Català Comercial que té per objectiu realitzar un acompanyament socioeducatiu i acadèmic a joves estudiants de L’ESO (1r a 4t). El servei es desenvolupa les tardes de dilluns, dimecres i dijous, atenent cada un dels dies un grup de joves diferenciat però constant al llarg del curs.

Les sessions es realitzen de 17:30h a 19:00h.

La llengua anglesa pren un protagonisme en aquest servei, sent l’objecte de treball en dos dels tres grups atesos. Un apropament i aprenentatge de la llengua vehiculat per metodologies actives i
vivencials que impliquin la participació activa de les joves, junt amb aplicació d’activitats i dinàmiques pròpies del Lleure Educatiu.

L’objecte de treball del tercer grup se centra en les competències bàsiques de cada etapa, així com en els hàbits d’organització i aprenentatge. De nou, compresa l’acció des d’una mirada vivencial,
lúdica i de lleure.

Tasques principals

 • Planificar i preparar amb antelació les sessions.
 • Executar les activitats d’acord amb les necessitats del grup i als objectius del servei.
 • Fer el seguiment evolutiu de les joves.
 • Coordinar-se amb les tutories i direccions.
 • Participar de les reunions de seguiment i de treball de l’equip pedagògic.

Requisits

 • Estar en possessió del certificat negatiu de delictes sexuals (en data del mes d’incorporació).
 • Dominar la llengua anglesa amb fluïdesa.
 • Tenir capacitat de resolució de conflictes.
 • Gestió de grups de joves.
 • Capacitat de treball en equip.

Condicions laborals

 • Contractació fins al 15 de juny.
 • Categoria de tallerista.
 • 8,5 hores setmanals: 4,5 h d’atenció directa i 4 h indirectes (preparació i seguiment).
 • Conveni del lleure educatiu i sociocultural.

Les entrevistes seran el dia 22 de març al C/Leiva 44 bis, Barcelona

Si t’interessa, ens pots fer arribar el teu currículum a personal@reflexes.cat.

Estarem encantades de conèixer-te!

Skip to content