Servei d‘assistència tècnica

VINCLE- Associació per la Recerca i l’Acció Social

Enviar CV a mrovira@vincle.org

Fins el 29/01/2023


SALARI: 20.479€ bruts/anuals.

Servei d‘assistència tècnica per a l‘impuls i suport en obres de rehabilitació d‘edificis i habitatges en el marc del Pla de Barris de Barcelona, VINCLE- Associació per a la Recerca i l’Acció Social

PERSONA ADMINISTRATIVA

 • Enviar CV a mrovira@vincle.org fins el 29/01/2023
 • Dades de l’entitat
 • Adreça: Marina, 164 pral. 1a Codi Postal: 08013
 • Municipi: Barcelona
 • Telèfon: 932687939
 • Pàgina web: www.vincle.org
 • Persona referent o de contacte: Mireia Rovira

Tasques i funcions

 1. Donar suport a la responsable jurídica del Programa en aquelles tasques que li siguin delegades.
 2. Redacció i preparació de documentació jurídica conforme els models ja existents i seguint les indicacions de la responsable jurídica del Programa.
 3. Atenció telefònica.
 4. Gestió i arxiu d’expedients administratius.
 5. Recepció i distribució del formulari jurídic per qual es sol·licita assessorament i acompanyament jurídic al Programa.
 6. Registre de subvencions.
 7. Elaboració de presentacions amb Power Point i/o Canvas.
 8. Totes aquelles que es consideren oportunes relacionades amb la vacant.

Requeriments i Competències

 1. Formació en auxiliar d’administració.
 2. Experiència de 3-4 anys en tasques administratives.
 3. Capacitat de síntesis.
 4. Coneixement paquet Office: Word, Excel, Power Point i Google Forms.
 5. Persona ordenada, proactiva i amb capacitat de treballar de forma autònoma.
 6. Capacitat de treball en equip multidisciplinari.
 7. Perfecte ús del català i castellà, parlat i escrit.

Característiques

 • Jornada de 40 hores/setmana.
 • Horari de dilluns a divendres.
 • Temporalitat: 1 any.
 • Retribució segons Conveni Oficina i despatxos.
 • Incorporació 01/02/2023.
 • Ubicació Barcelona.
 • Valorable tenir diversitat funcional del  33%.
Skip to content