Secretaria tècnica i gestió administrativa ACSXF

ASSOCIACIO CATALANA SINDROME X FRÀGIL

Fins el 17/10/2023


SALARI: 720 € bruts mensuals x 20h. Pagues incloses. Segons conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’associacions per a centres de formació, rehabilitació, orientació, valoració, autonomia personal, protecció i atenció a discapacitats.

L’Associació Catalana Síndrome X Fràgil és una entitat formada per famílies amb fills/es diagnosticats amb la Síndrome X Fràgil. Tot i estar considerada una malaltia minoritària, és la primera causa de diversitat funcional intel·lectual hereditària
Busquem una persona dinàmica i resolutiva per portar la gestió diària de l’entitat i que faci costat a la gerència , així com suport en les àrees de comunicació i captació de fons.

Les principals tasques són:

 • Gestió en relació amb els familiars, associats i proveïdors.
 • Comunicació interna als associats mitjançant canals oficials de l’entitat.
 • Suport en tràmit de sol·licitud i justificació subvencions.
 • Control i seguiment de les accions dutes a terme pel registre d’accions de la memòria final.
 • Suport en la gestió de projectes (comunicació, facturació, gestió documental, organització de tallers, etc)
 • Gestió del manteniment de la seu i dels diversos equipaments dels projectes.
 • Suport en la gestió laboral: documentació riscos laborals, LOPD, control nòmines i seguiment registre horari de l’equip.
 • Contacte amb les gestories laboral i comptable, inclosa la preparació de la documentació necessària per al compliment de les obligacions fiscals.
 • Suport a la gerència i a la junta directiva de l’entitat en temes associatius.

Requisits:

 • Títol cicle formatiu superior en Administració/Finances.
 • Experiència contrastada en gestió d’entitats i d’equips, mínim 4 anys, en organitzacions sense ànim de lucre / tercer sector.

Competències i habilitats:

 • Responsabilitat i compromís.
 • Motivació per la missió de l’entitat.
 • Visió estratègica.
 • Capacitat de relació amb institucions i de generar contactes en l’entorn.
 • Lideratge participatiu i proactiu.
 • Alt domini de les eines ofimàtiques.
 • Capacitat d’organització i planificació de tasques.
 • Habilitats comunicatives i per a les relacions interpersonals.
 • Català nivell C o equivalent.

Oferim:

 • Jornada de 20 hores a la setmana ( Dilluns a divendres horari de matins)
 • Presencial en horari de matí, amb possibilitat d’alternar amb teletreball.
 • Lloc de treball: ACSXF (Plaça del Nord, 14.0824. BARCELONA)
 • Contracte indefinit.
 • Formació retribuïda en les tasques esmentades durant dos mesos per part de la persona a substituir per motius de jubilació.

Altre informació d’interès

* Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció. Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.
* No es podran respondre consultes particulars o especifiques. No es podran respondre consultes particulars o especifiques.
* Només es donarà resposta a les persones entrevistades.

Skip to content