SECRETARIA I ADMINISTRATIVA AMB SUPORT AL PROJECTE DE FORMACIÓ D’ADULTES

Espai d'Inclusió i formació Casc Antic

Respondre el formulari

Fins el 30/11/2022


SALARI: Categoria "Personal Qualificat" segons el Conveni d'Acció Social (12 pagues)

Adreça:  C/ Comerç 42, baixos 08003 Barcelona.

Telèfon: 93.268.49.43

L’Espai d’Inclusió i Formació del Casc Antic (Eicascantic) és una associació sense ànim de lucre emmarcada en l’àmbit social i comunitari que fa de l’acollida, la mediació, la formació i la dinamització de la participació associativa i ciutadana elements claus per a afavorir la inclusió sociolaboral de la població jove i adulta, sense fer diferències d’edat, gènere, origen o nivell econòmic.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR:

Les funcions a desenvolupar en els diferents àmbits són les següents:

Tasques de secretaria:

 • Atenció al públic, presencial i telefònica.
 • Gestió diària del correu (Gmail).
 • Control, seguiment i actualització de bases de dades (en específic: SinergiaCRM).
 • Gestió de les reserves dels espais de l’entitat.

Tasques de gestió:

 • Control i seguiment dels moviments comptables, a través del programa “Fem Gestió”.
 • Emissió i seguiment de factures (control mensual de les factures a rebre, control de cobraments de rebuts domiciliats, arxiu de les factures).
 • Control de moviments bancaris (remeses de rebuts, pagaments de nòmines) i de la caixa petita de l’entitat.
 • Altres gestions burocràtiques relacionades amb la gestió de l’entitat.

Tasques de suport al projecte de formació d’adultes:

 • Planificació anual dels cursos de l’entitat i dels períodes de matrícules.
 • Realització de les inscripcions periòdiques als cursos trimestrals i intensius que es fan a l’entitat, en coordinació amb els altres projectes de l’entitat (joves, dones i mediació, per derivacions) i control i gestió dels pagaments del cursos.
 • Treball en xarxa amb entitats del territori en quant a derivacions i seguiment d’alumnes.
 • Emissió de certificats d’assistència.
 • Reunions quinzenals amb l’equip de formació de l’entitat.

REQUISITS:

Formació: Grau superior en Administració o similars.

Competències:

Relacionades amb el lloc de treball:

 • Planificació i organització.
 • Iniciativa, proactivitat i capacitat resolutiva.
 • Flexibilitat i adaptació al canvi.
 • Capacitat de comunicació, empatia i interacció positiva amb les persones.
 • Coneixements de llengua anglesa i/o francesa.
 • Competències digitals: gestió de bases de dades, nivell mig del paquet Office (Word, Excel,…), coneixements de les eines de Google: Calendar, Drive, etc.

Transversals a l’entitat:

 • Compromís amb l’organització actuant d’acord amb els principis, objectius i projectes de l’entitat.
 • Autonomia i responsabilitat.
 • Orientació a la persona i a la qualitat.
 • Flexibilitat per l’assumpció de tasques i funcions diverses relacionades amb l’àmbit de treball.
 • Capacitat, motivació i disposició per a treballar en un equip horitzontal i amb persones voluntàries.

Es valorarà:

 • Formació i/o experiència amb persones nouvingudes.
 • Trajectòria en l’àmbit associatiu.
 • Coneixements d’àrab.
 • Coneixements de programes de comptabilitat.
 • Coneixements de gestió de xarxes socials.
 • Coneixements de gestió de software de base de dades.

CONDICIONS:

 Data d’incorporació: 02/01/2022.

Tipus de contracte: Indefinit, amb període de prova.

Jornada laboral: 30 hores setmanals.

Horari setmanal: A convenir (mínim: dos matins i dues tardes).

Sou brut: Segons conveni d’Acció Social – categoria “Personal Qualificat” (12 pagues).

Termini de lliurament del curriculum vitae: 30/11/2022.

Procés de selecció: Omplir aquest formulari (caldrà adjuntar el CV actualitzat).

Skip to content