Secretaria general

Acció Escolta de Catalunya

Fins el 23/01/2023


SALARI: Sou base segons Conveni del Lleure Socioeducatiu de Catalunya (categoria II – “Tècnic/a grau superior”; aproximadament 1.300 € bruts/mes amb catorze pagues).

INTRODUCCIÓ

Acció Escolta de Catalunya és una federació d’entitats escoltes: actua, per tant, en el camp de l’associacionisme educatiu infantil i juvenil. L’entitat tracta d’impulsar la transformació social tan donant suport a la intensa activitat de base de les seves entitats federades com coordinant i duent a terme el projecte en si de la federació.

Acció Escolta de Catalunya és una entitat impulsada i dirigida per persones compromeses que, voluntàriament, inverteixen el seu temps en la missió i la visió associativa. La federació compta amb una Oficina Tècnica des de la qual el personal laboral dóna suport a aquests voluntaris en tasques administratives, financeres, de planificació i de suport. L’objectiu de l’Oficina és ajudar a desenvolupar les línies i projectes aprovats pels òrgans i responsables polítics associatius, facilitant l’acció quotidiana de la federació i els seus agrupaments escoltes.

Acció Escolta de Catalunya busca una persona per cobrir la plaça de Secretaria General.

PERFIL I TASQUES

La responsabilitat del o la secretaria general rau en la representació de l’entitat a tots els espais als quals participem i en l’acompanyament i coordinació de l’equip voluntari i dels espais associatius d’Acció Escolta, entre d’altres.

En aquest sentit, Acció Escolta de Catalunya busca una persona amb:

 • Habilitats interpersonals, capaç de relacionar-se amb els altres i de treballar en equip. Capacitat creativa per comunicar, innovar i proposar maneres i projectes originals per a fer més i millor escoltisme.
 • Capacitat analítica, per tal d’avaluar, repensar i suggerir millores en programacions educatives i en projectes.
 • Fort compromís, interès per un projecte de transformació social i capacitat per al treball orientat a resultats.

Algunes de les tasques incloses dins les responsabilitats de la secretaria general són:

 • Coordinació amb la Junta Permanent, espais associatius i de participació interna.
 • Vetllar pel seguiment i implementació del Pla Estratègic de l’entitat.
 • Representació a escala institucional davant altres administracions, entitats i organitzacions amb les quals Acció Escolta manté algun tipus de relació.
 • Representar la figura de delegada d’Abús Sexual Infantil de l’entitat.
 • Redactar i idear projectes per a presentar a fonts de finançament.

REQUISITS

Les persones, candidates a la plaça de Secretaria General han de comptar amb les següents característiques:

 • Estudis superiors.
 • Edat entre 21 i 30 anys.
 • Coneixement del moviment associatiu juvenil.
 • Excel·lent nivell de català i castellà oral i escrit, amb elevada capacitat de redacció i síntesi. Nivell avançat en el domini d’eines d’ofimàtica (processador de text, gestor de correu, full de càlcul) així com de programari específic de la comunicació electrònica (p. ex. Mailchimp, WordPress, Hootsuite, Tweet Deck, Google Suite i altres).
 • Flexibilitat i disponibilitat horària.
 • Experiència demostrable en la gestió de projectes i procediments de subvencions públiques.

ES VALORARÀ

Són punts forts en el perfil de les persones candidates, les següents característiques:

 • Ser o haver estat membre d’una entitat d’associacionisme educatiu com a cap o monitor/a.
 • Formar part d’un agrupament d’Acció Escolta de Catalunya o de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG) i tenir un ampli coneixement del moviment escolta, els seus objectius i la seva metodologia.
 • Experiència prèvia treballant per a una entitat del moviment associatiu.
 • Experiència prèvia treballant en la gestió i impuls de projectes i/o en el camp de la planificació educativa.
 • Formació adicional per a la gestió associativa.
 • Disponibilitat i capacitat d’adaptació a les necessitats del projecte.

S’OFEREIX

La persona seleccionada comptarà amb les següents condicions contractuals:

 • Contracte indefinit de 30 hores setmanals, amb un horari força flexible i possibilitat de teletreball 1 dia a la setmana.
 • Incorporació el 6 de febrer de 2023.

PROCÉS DE SELECCIÓ

Les persones interessades a optar a la plaça de SECRETARIA GENERAL d’Acció Escolta de Catalunya han de fer arribar un curriculum vitae al correu secretariageneral@accioescolta.cat indicant com a referència: “SELECCIÓ SECRETARIA GENERAL” fins al pròxim 27 de gener de 2023.

Les entrevistes es duran a terme la setmana del 30 de gener.

 

 

Ves al contingut