Secretaria acadèmica dels cicles formatius en arts del circ

Associació de Circ Rogelio Rivel

Fins el 05/03/2023


SALARI: 1.200€/mes bruts x 12 pagues. Jornada laboral de 25h.

Condicions

 • Jornada: 25h/setmana.
 • Horari: De dilluns a divendres de 8:30h a 13:30h.
 • Contracte temporal de 6 mesos amb possibilitats de convertir-se en indefinit.
 • Incorporació immediata.

Funcions del lloc de treball

 • Serveis generals: Atenció telefònica, porta, calefacció, comandes de material, tasques puntuals que demani l’equip, impressió i enviament d’horaris, comunicacions amb la mútua d’assegurances …..
 • Gestió de correus electrònics.
 • Seguiment administratiu de les Proves d’accés.
 • Enllaç amb el Departament d’Educació I Consorci de Barcelona.
 • Seguiment administratiu de l’alumnat (llistats, avaluació, RALC).
 • Seguiment administratiu de la FCT (sota coordinació de la tutora de pràctiques).
 • Elaboració dels fulls d’avaluació i títols (informals i formals amb l’RTA)
 • Redacció de la Memòria i el PGA (sota coordinació de la Direcció)
 • Elaboració de les Dades Anuals i altres informacions demandades pel Departament d’Educació.
 • Suport a l’alumnat per l’homologació de títols estrangers.
 • Seguiment pagament matrícules.
 • Enviament d’horaris (sota coordinació Claustre)
 • Enllaç amb gestoria per processos de contractació de professorat.

Requisits

 • Iniciativa pròpia i bona capacitat d’organització.
 • Experiència prèvia en l’àmbit de l’administració i l’atenció al públic.
 • Es valorarà experiència en departament administratiu de centres de formació.
 • Perfil polivalent.
 • Excel·lent capacitat de comunicació oral i escrita en català i castellà.
 • Bona capacitat de comunicació oral i escrita en anglès i francès.
 • Nivell mitjà de coneixements informàtics (paquet d’office, eines de google…)

Interessats enviar el currículum a secretaria@escolacircrr.com tot indicant a l’assumpte “CV Secretaria Acadèmica” i el nom del candidat/a, amb data límit diumenge 5 de març.

Skip to content