Responsable Regional Administració i Finances (per a substitució temporal)

AFEV

Fins el 07/05/2023


SALARI: 32.000€ bruts anuals aprox. x 12 pagues.

L’AFEV és una delegació d’una entitat francesa establerta a Catalunya des de fa 15 anys. La seva missió és la mobilització d’estudiants voluntaris/àries per a la seva col·laboració en accions de solidaritat, en particular en territoris amb majors índexs de pobresa.

Degut a una baixa de llarga duració, cerquem una persona Responsable d’Administració i Finances a nivell Regional per incorporar-se a l’entitat per tal de donar suport en la planificació financera i pressupostària, executar i gestionar l’estratègia financera de l’entitat així com altres funcions d’administració i finances, que reportarà directament a la Delegada Regional.

Requisits mínims:

 • Titulació universitària o titulació en un grau superior de mòduls formatius en gestió i finances.
 • 3 anys d’experiència demostrable en gestió administrativa i financera; es valorarà positivament si és en entitats del tercer sector.
 • Coneixement i experiència demostrable en gestió de subvencions en l’àmbit de les entitats del tercer sector social.
 • Coneixements de comptabilitat.
 • Nivell alt oral i escrit del català i del castellà.
 • Nivell mig de francès.

Funcions:

 • Gestió de finances i subvencions: coordinació de l’equip de subvencions; cercar, assegurar, coordinar i fer el seguiment del finançament; realitzar, assegurar i fer el seguiment de la part econòmica, de RH i materials de les subvencions; donar resposta a possibles requeriments.
 • Gestió comptable: control i registre de despeses i ingressos (tenint en compte els diferents projectes), fitxer de documentació comptable (factures, rebuts), seguiment del flux de caixa i de comptes bancaris i tresoreria, supervisió de la comptabilitat, seguiment dels pagaments, seguiment de la facturació de l’entitat, contacte i negociació amb els bancs, coneixement en profunditat del programa comptable propi.
 • Gestió pressupostària: participació en la preparació del pressupost local i regional (en col·laboració amb la DR i les DT – Responsables locals), suport pressupostari (amb DR), previsió i seguiment dels cobraments i pagaments, seguiment bimensual de les despeses generals de l’entitat, seguiment pressupostari per territoris i programes, elaboració de la informació per a la
  memòria anual.
 • Gestió de Recursos Humans: seguiment de la documentació relacionada amb els recursos humans (gestió de contractes, renovacions, etc.), gestió de les nòmines, gestió d’assegurances (locals i voluntariat) en col·laboració amb gestoria externa contractada especialitzada.
 • Gestió de dades i LOPD: enllaç amb l’empresa de serveis externa contractada especialitzada, assegurar la implementació i el seguiment de les mesures LOPD dins l’entitat i gestió de correu electrònic LOPD.
 • Gestió del riscos laborals: enllaç amb l’empresa de serveis externa contractada especialitzada, assegurar la implementació de mesures de risc laboral i el seu seguiment.
 • Supervisió d’altres tasques administratives i de gestió d’oficines dutes a terme per la persona tècnica administrativa: gestió i manteniment logístic de l’oficina (materials, infraestructura…), supervisar l’ús d’espais, seguretat de l’espai de treball (estàndards COVID, alarma, assegurances, etc.), organitzar reparacions, manteniment, neteja amb personal extern, gestió de la documentació de l’entitat a les diverses administracions i espais públics, etc.

Competències:

 • Visió estratègica-financera i transversal.
 • Visió general estratègia dels programes i del pressupost general.
 • Capacitat de coordinació, planificació, gestió dels recursos i orientació de resultats.
 • Capacitat d’anàlisi i resolució de problemes, prospecció, adaptació als canvis i flexibilitat.
 • Creativitat i capacitat resolutiva- Persona organitzada, responsable, proactiva i amb iniciativa.
 • Organització del temps i de la pròpia feina, autonomia.
 • Gestió de l’estrès i de la frustració.
 • Habilitats per al treballar en equip, comunicar-se i coordinar.
 • Paciència.
 • Sensibilitat social i interès pels projectes de l’entitat.
 • Noves tecnologies aplicades a la gestió del treball.

Es valorarà:

 • Coneixement del programa comptable Conta3.
 • Coneixement i experiència prèvia en lloc de feina similar.
 • Actitud positiva i ganes d’aprendre.
 • Sensibilitat i interès pel present projecte.
 • Experiència, formació o interès en el món associatiu i educatiu.
 • Coneixements en gestió de recursos humans.
 • Coneixements de RSC.
 • Experiència de treball amb equips diversos.

S’ofereix:

 • Jornada completa de 35 hores setmanals (segons conveni propi en base al conveni d’Acció Social).
 • Contracte temporal de substitució (mínim 4 mesos).
 • 5 + 2 setmanes de vacances anuals.
 • Lloc de treball a Barcelona, amb viatges puntuals a València i França.
 • Flexibilitat horària i adaptabilitat. Possibilitat de teletreball parcial.
 • Gestió de RRHH compromesa i orientada a la conciliació laboral i familiar.
 • Oferim la possibilitat de formar part d’un equip de treball innovador, participatiu, proper i socialment responsable.

Contacte

 • Data prevista d’incorporació: immediata
 • Data límit de recepció de currículums: 7 de maig de 2023
 • Feu-nos arribar el vostre currículum a administracio@afev.org

 

 

Skip to content