Responsable econòmic i de gestió de subvencions

Federació ACAPPS

Fins el 19/07/2023


SALARI: 26.500 € x 12 pagues.

La Federació ACAPPS de Famílies i Persones amb Sordesa busca una persona per fer de responsable de la gestió econòmica de l’entitat i de la gestió econòmica de les subvencions en dependència de la Coordinació Tècnica de l’entitat i de la Tresoreria.

Descripció General del lloc de treball i funcions

 • Elabora el pressupost de l’entitat en base a les directrius i indicacions de la Coordinació Tècnica i la Tresoreria.
 • Fa el seguiment de l’execució del pressupost mantenint informats a la Coordinació Tècnica, la Tresoreria i, per extensió, a la Junta Directiva de l’entitat.
 • Assegura el compliment dels criteris de registre comptable de l’activitat econòmica a través de la relació amb proveïdors externs.
 • Elabora els pressupostos de serveis, activitats i projectes per a clients i subvencions segons directrius de la coordinació tècnica en concordança amb els pressupostos de l’entitat.
 • Elabora la Justificació econòmica de les subvencions de l’entitat als diferents organismes públics i privats en coordinació amb l’equip tècnic de l’entitat sota la Coordinació Tècnica.
 • Assegura el compliment de la normativa econòmica relacionada amb els diferents finançadors de l’entitat.
 • Assegura el suport en la gestió econòmica i de subvencions de les entitats membres de la Federació, especialment de l’entitat ACAPPS sota les directrius de la seva Direcció Tècnica.
 • Garanteix i prepara els procediments de pagament, cobrament, registre i altres procediments administratius i econòmics amb l’equip d’administració.
 • Fa el seguiment de la tresoreria de l’entitat i la relació quotidiana amb les entitats bancàries.
 • Gestiona amb l’equip d’administració els subministraments i principals contractes de l’entitat.
 • Procés d’auditoria: Vetlla per la correcta presentació de la justificació econòmica del programa per les auditories externes. I, es coordina amb tots els/les interlocutors/es per preparar la correcte execució de l’auditoria.
 • Responsable de presentació dels models de presentació i liquidació de diversos models d’Hisenda (model 111, model 182, model 100, model 347,)

Posició en l’organigrama

 • El responsable de la gestió econòmica de l’entitat forma part de l’àrea administrativa de l’entitat, formada per tres professionals.
 • El responsable de la gestió econòmica reporta la seva feina directament a la Coordinació Tècnica de la Federació ACAPPS. Així mateix assegura la informació a la Tresoreria de l’Entitat per assegurar-ne el coneixement actualitzat i real.

Requeriments competencials bàsics i tècnics

 • Grau d’Economia o d’Administració d’Empreses, preferiblement amb coneixement de les finances d’entitats no lucratives.
 • Nivell avançat d’Excell.
 • Coneixement de l’ús de CRM’s, preferiblement www.sinergia.org.
 • Coneixement del SAGE 50 i domini del Pla General Comptable.
 • Coneixement de l’àmbit jurídic de les subvencions d’àmbit català, amb especial interès en COSPE, IRPF, SIOAS, ILMO i INCORPORA.

Requeriments competencials transversals

 • Busquem una persona amb capacitat de treball en equip, capaç de planificar-se bé el seu àmbit de responsabilitat i la informació econòmica amb la treballa.
 • Una persona especialment organitzada per al compliment de terminis d’entrega i amb vocació de servei per atendre les necessitats de les entitats de la Federació.
 • Una persona responsable i escrupolosa en l’ús i administració dels recursos que són al seu abast, curosa en les relacions personals i amb ganes de créixer amb l’entitat.
 • Una persona que sàpiga adaptar-se a entorns dinàmics i amb ganes d’aportar per a la millora procedimental.

Condicions de l’Oferta

 • Contracte: Indefinit
 • Conveni de Referència: Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’associacions per a centres de formació, rehabilitació, orientació, valoració, autonomia personal, protecció i atenció a discapacitats.
 • Horari: 35h setmanals. Una tarda a la setmana a escollir fins les 18h.
 • Vacances: 52 dies naturals de vacances l’any.
 • Ubicació del lloc de treball: Seu de l’entitat: C/ Nàpols 351 de Barcelona.

 

Skip to content