Responsable d’informació i gestió cultural al casal de barri de Can Portabella

Associació Veïnal Sant Andreu Sud

Fins el 09/03/2023


SALARI: Grup profesional III. LLoc de treball Animador/a sociocultural. 19.936,82 € anuals.

FUNCIONS

Funcions específiques:

 • Obrir i tancar l’equipament i vetllar pel bon funcionament del mateix.
 • Atenció directa i telefònica de l’usuari i les entitats.
 • Informació general i específica del centre cultural, del territori i ciutat.
 • Gestió del correu electrònic d’informació del casal i elaboració de mailings.
 • Tasques administratives.
 • Suport a la gestió d’espais i horaris , en funció de la disponibilitat i necessitats de les entitats , col·lectius, veïnes i veïns.
 • Manteniment i actualització del material de difusió i comunicació en expositors, cartellera, taulell d’ anuncis.
 • Donar suport logístic als actes que es realitzin al Casal de Barri.
 • Treball en equip per cobrir actes que es realitzin al Casal o en què el Casal hi participi.
 • Programació i coordinació de les exposicions artístiques: agenda, muntatge i desmuntatge.
 • Programació i coordinació dels espectacles: agenda, muntatge i desmuntatge.
 • Programació i coordinació del calendari festiu.
 • Gestionar tot allò que tingui a veure amb la preparació de sales i el bon estat de les mateixes..
 • Dinamització de les xarxes socials.

Funcions transversals:

 • Vetllar pel compliment dels objectius del projecte de gestió del Casal de Barri de Can Portabella.
 • Implicació en la globalitat del projecte, participant de l’equip de treball i dels canals i mecanismes de participació.
 • Gestió d’inscripcions a tallers i activitats.

REQUISITS

 • Formació i experiència  en l’àmbit de l’educació social, l’animació sociocultural i/o de la gestió cultural.
 • Formació i experiència en l’àmbit de l’associacionisme, de la participació ciutadana i/o el desenvolupament comunitari.
 • Català i castellà parlats i escrits.  
 • Coneixement de les tasques administratives generals.
 • Domini d’eines ofimàtiques, internet i xarxes socials.
 • Proactivitat, autonomia, capacitat organitzativa, de gestió i de treball en equip.  
 • Actitud positiva, dinàmica, flexible i emprenedora.
 • Caràcter afable i empàtic. 
 • Habilitats socials, relacionals i de mediació.

ES VALORARÀ

 • Disponibilitat i flexibilitat horària, subjecta a activitats i/o necessitats del centre.  
 • Coneixements tècnics: en sonorització, material luminotècnic, i video.
 • Coneixement i vinculació amb el territori, i el teixit associatiu de Sant Andreu.
 • Coneixement de les bases de la gestió cívica, i dels recursos i xarxa d’equipaments del territori la xarxa
 • Coneixement del funcionament de l’administració pública (recursos i protocols d’actuació, recorreguts administratius,…)
 • Experiència en tasques d’atenció al públic . 
 • Estar al dia de l’oferta sociocultural de la ciutat.
 • Experiència de treball amb col·lectius diversos (gent gran, adults, adolescents, infants diversitat funcional, salut mental…).

CONDICIONS

 • Tipus de contracte: 6 mesos. 
 • Horari: 37,5 hores setmanals, dins l’horari d’obertura del centre. Disponibilitat i flexibilitat horària per atendre activitats i necessitats del projecte.
 • Retribució: segons conveni col·lectiu del lleure sociocultural distribuït en 14 pagues. 
 • Data d’incorporació: immediata.
 • Lloc de treball: Casal de Barri de Can Portabella

TERMINIS

Les persones interessades de participar en aquesta convocatòria hauran d’enviar un currículum vitae precedit per una carta de presentació explicant les motivacions per presentar-se a aquesta convocatòria i el motiu pel qual es considera un candidat/a idoni per aquesta oferta. 

Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats en el procés de selecció, les candidatures s’hauran de presentar en el següent format:  

 • Una primera pàgina de carta de presentació i explicant les motivacions i perquè es considera candidat /a òptim/a per aquesta convocatòria.  
 • El currículum de (màxim) dues pàgines. 

Es podran sol·licitar entrevistes personals amb els candidats/es per tal d’ampliar la informació aportada.

Skip to content