Responsable del dispositiu d’acollida

CEAR

Fins el 31/07/2023


SALARI: 27.901,77 € bruts anuals.

Programar, acompanyar i fer seguiment al compliment de les obligacions del Programa d’Acollida, per tal de potenciar l’autonomia, la dignitat i el benestar de les persones beneficiàries del Programa, en dependència directa de la Responsable Territorial de la Delegació.

Funcions principals:

 • Programar accions d’execució, seguiment i avaluació d’itineraris de les persones acollides i supervisar les derivacions a serveis de CEAR seguint les directrius donades per la Responsable Territorial de l’àrea.
 • Planificar i desenvolupar la realització de tallers grupals juntament amb l’equip de tècnics d’intervenció del dispositiu.
 • Realitzar el seguiment i la gestió del personal vinculat al Programa d’Acollida, així com també el personal de voluntariat assignat al dispositiu.
 • Orientar l’equip sobre la posada en pràctica dels manuals de gestió i els procediments, així com dels protocols interns d’actuació i intervenció.
 • Donar suport als processos d’acollida/inclusió amb persones especialment vulnerables.
 • Realitzar entrevistes de valoració, identificació de vulnerabilitat i propostes de derivació a recursos especialitzats de les persones acollides als dispositius.
 • Elaborar informes de seguiment, ingrés, propostes de pròrrogues al centre d’acolliment, trasllat, baixa obligatòria/cautelar i de derivació a segona fase.
 • Vetllar per la bona gestió de la convivència als dispositius d’acollida.
 • Realitzar intervenció de mediació social, sanitària, familiar i/o intercultural.
 • Realitzar les gestions necessàries per a l’accés a serveis socials, sanitaris i educatius dels usuaris.
 • Elaborar informes, memòries, propostes de millora i documentació necessària per a la gestió del Programa.
 • Valorar, fer propostes, gestionar i fer seguiment de la justificació d’ajudes econòmiques.
 • Registrar a la base de dades SÍRIA, bases de dades de l’entitat i qualsevol altra dependent de la gestió de l’usuari/ària.
 • Participar en reunions dequip i trobades proposades des de làrea dAcollida a nivell territorial i estatal, quan així es requereixi.
 • Realitzar seguiment de les tasques administratives i de gestió econòmica necessàries per a l’execució adequada del Programa d’Acollida del dispositiu, juntament amb l’àrea d’Administració i Comptabilitat, vetllant pel correcte arxiu i custòdia de la documentació al dispositiu.
 • Revisar la gestió de les tasques logístiques (compres, reposicions, seguiment d’inventari, assegurances, proveïdors) quan calgui.
 • Vetllar pel compliment dels criteris d’intervenció marcats per l’organització i el Programa.
 • Garantir que l’equip de persones al seu càrrec actualitza diàriament les dades dels usuaris/àries a l’aplicació de CEARNET i altres bases de dades de l’entitat.
 • Impulsar i establir la relació amb els recursos socials de la zona (ajuntaments, associacions de veïns, serveis socials, educatius, sanitaris, etc.).

Formació

 • Titulació universitària en Treball Social.
 • Col·legiació.
 • Formació especialitzada en algun àmbit relacionat amb asil, migracions i intervenció.
 • Coneixement del context sociopolític actual sobre la situació de persones a la recerca de protecció internacional a Espanya.
 • Idiomes: anglès i/o francès.
 • Coneixement dels recursos socials del territori.
 • Maneig d’eines incloses al paquet office (Excel, Word…)

Experiència

 • Experiència mínima de 3 anys en acolliment i intervenció social a l’àmbit relacionat amb el col·lectiu de persones migrades i/o refugiades.
 • Experiència mínima de 2 anys en gestió/direcció d’equips, programes o centres vinculats a l’àmbit social.

Competències professionals:

 • Compromís.
 • Flexibilitat.
 • Treball en equip.
 • Coordinació i gestió dels equips.
 • Capacitat de resiliència.
 • Orientació a resultats.
 • Capacitat relacional i de comunicació.
 • Capacitat de presa de decisions.

Es valorarà:

 • Haver format part de CEAR en qualitat de treballador/a o voluntari/a.
 • Experiència al Tercer Sector.
 • Experiència en coordinació i gestió de projectes i/o programes.
 • Experiència en gestió administrativa i documental.
 • Certificat de discapacitat igual o superior al 33%
 • Gestió de la base de dades SIRIA.
 • Idiomes: àrab, ucraïnès, rus.

S’ofereix:

 • Jornada completa (Dilluns a divendres de 8 a 15h o 9 a 16h)
 • Contracte de substitució.
 • Incorporació immediata.
 • Remuneració segons taules salarials del Conveni de CEAR.
 • Lloc de treball: Barcelona, ​​Catalunya.
Skip to content