Responsable de Talent

Empieza por Educar

Fins el 05/07/2024


SALARI: De 23.000€ a 26.000€ bruts anuals.

Qui som

 • La Fundació Empieza Por Educar és una organització sense ànim de lucre que treballa per contribuir a l’equitat educativa. És a dir, per aconseguir que l’origen socioeconòmic de l’alumnat no sigui el predictor més segur de l’èxit o fracàs educatiu.
 • Des del 2011 selecciona cada any alguns dels graduats amb més talent i compromís social per participar en el seu Programa ExE de desenvolupament professional. Durant dos cursos, els participants del Programa ensenyen en centres educatius de zones desfavorides amb l’expectativa que arribin a ser no només docents inspiradors, sinó impulsors de les transformacions que el sistema educatiu i social necessita per garantir la igualtat d’oportunitats en educació. Per aconseguir-ho, formem i acompanyem aquests professionals per maximitzar el seu impacte a través d’un programa de desenvolupament de competències docents i de lideratge sistèmic.
 • Empieza Por Educar forma part de la xarxa internacional Teach For All que engloba 61 organitzacions de tot el món que treballen per l’equitat educativa.

Descripció de la posició

 • L’àrea de Talent té com a missió atreure i seleccionar les persones que transformaran l’educació en favor de la igualtat d’oportunitats.
 • Les principals responsabilitats del càrrec són coordinar i gestionar el procés d’atracció de candidatures que encaixin amb el perfil competencial buscat, començant per posicionar i difondre la proposta de valor del Programa ExE. Per a això, serà necessari dissenyar i executar les estratègies que permetin generar una marca forta i atractiva per comprometre les persones amb més potencial, teixint una xarxa d’aliances amb universitats i organitzacions amb les quals treballar conjuntament per trobar talent i compromís social. Una vegada identificades aquestes candidatures, serà la seva responsabilitat l’acompanyament durant tot el procés de selecció i la seva incorporació al Programa, per a la qual cosa seran necessàries competències per inspirar, informar i garantir una bona experiència.

En concret, la persona seleccionada desenvoluparà, entre d’altres, les següents tasques:

 • Planificar, dissenyar i executar accions i estratègies eficaces de difusió del Programa ExE per atraure persones amb talent i compromís social, que encaixin amb el perfil competencial buscat.
 • Posicionar el Programa a través de xerrades en universitats, tallers, fires laborals i altres espais que permetin augmentar el reconeixement de la marca ExE.
 • Crear xarxes de col·laboració amb universitats objectiu i altres fonts d’atracció (associacions d’estudiants, professorat, entitats socials, entre d’altres), que permetin identificar candidatures clau.  
 • Acompanyar les persones candidates durant el seu procés de selecció i incorporació al Programa, per tal de servir de guia i suport, garantint una bona experiència.  
 • Donar suport en la coordinació i les comunicacions de les diferents fases del procés de selecció, assegurant que les persones candidates estan informades de la seva situació en el procés i reforçant la seva continuïtat en el mateix.  
 • Avaluació de candidatures en diferents fases del procés de selecció.  
 • Coordinar i executar accions de matriculació perquè les persones seleccionades arribin amb la màxima informació i motivació al campus d’estiu.  
 • Treballar en xarxa amb Teach for All per poder compartir aprenentatges i millorar el procés d’atracció i acompanyament.
 • Actualment, treballem de manera presencial a la Comunitat de Madrid, Catalunya i València. Tot i que ampliem la cerca de candidatures també a altres Comunitats, la posició buscada s’incorporaria a la seu de Catalunya i el seu treball se centraria en les candidatures d’aquesta.

Requisits

Entre les competències que busquem en el perfil, es troben les següents:

 • Pensament estratègic i organització eficaç.
 • Iniciativa per cercar espais on posicionar el Programa.
 • Habilitats comunicatives.
 • Haver participat en associacions universitàries o en entitats socials, preferiblement a Catalunya.
 • Capacitat relacional i de crear relacions sòlides i valuoses, tant amb l’equip com per comprometre les persones seleccionades per al Programa.
 • Capacitat resolutiva i responsabilitat sobre els propis resultats.
 • Pensament analític. Capacitat de treball amb dades.
 • Català fluid.

Perfil professional 

 • L’oferta està oberta a tota mena de perfil professional, tot i que s’invita especialment a perfils amb experiència i interès en processos d’atracció i selecció de persones.  
 • Es valorarà l’experiència professional o de voluntariat en l’àmbit educatiu i especialment en entorns desfavorits.  
 • Es valorarà positivament ser Alumni del Programa ExE.  
 • Nivell mínim B2 d’anglès.  
 • Interès a posicionar el model d’atracció i selecció d’Empieza Por Educar com a referent en l’atracció i selecció docent.  
 • Interès en la investigació de processos d’atracció i selecció docent.

Què oferim

 • Treballar en un projecte amb impacte real en les vides de milers de nens i nenes i amb l’ambició de transformar el sistema educatiu.  
 • Acompanyament i desenvolupament professional, exposició en el tercer sector i en l’àmbit educatiu.  
 • Responsabilitat i autonomia.  
 • Flexibilitat en l’organització del temps, sent responsable dels objectius i resultats del rol.  
 • Formar part d’un equip apassionat i professional, enfocat a la missió de l’àrea, i d’una organització membre de la xarxa global Teach for All, present en 62 països.

Detalls de la contractació

 • Seu: Barcelona. 
 • Jornada: Completa. 
 • Incorporació: Setembre.
 • Contracte: Indefinit, amb període de prova de 3 mesos.

Si desitges presentar la teva candidatura a aquest lloc, si us plau, envia el teu CV a sergi.ribas@empiezaporeducar.org, adjuntant les respostes a aquestes dues preguntes (entre 200 i 400 paraules per pregunta):

 • Què et motiva del rol de Responsable de Talent a Empieza por Educar?
 • Què creus que pots aportar a aquest rol?

 

 

Ves al contingut