Responsable de Serveis Generals i Logística

ASSÍS

Enviar CV a persones@assis.cat

Fins el 18/06/2024


SALARI: 31.292€ bruts anuals.

ASSÍS treballa per millorar la qualitat de vida de les persones en situació de sense llar, oferint espais de relació positiva i fent-les protagonistes dels seus processos de canvi. Som una entitat que des de 2001 treballem de forma compromesa i innovadora per oferir atenció, serveis i acompanyament social i emocional a les persones ateses.Actualment, a ASSÍS, obrim un procés de selecció dirigit a incorporar una professional Responsable de Serveis Generals i Logística. Serà la responsable d’analitzar, planificar, organitzar i coordinar les tasques de suport als serveis oferts per l’entitat, així com el seu funcionament. En particular, gestionar el suport material per als serveis del centre de dia (esmorzars, dutxes, rober, tallers i repartiment d’aliments), de la seu de l’entitat, dels recursos residencials i dels pisos socials.Les seves funcions es distribuiran en tres àrees principals:

Coordinació de l’àrea de serveis generals

 • Coordinació amb les persones responsables de les diverses àrees i recursos gestionats per Assís (responsable voluntariat i serveis bàsics, equip tècnic, equip de captació i aliances…) per contribuir a assegurar el correcte funcionament del centre de dia, edificis, allotjaments i esdeveniments.
 • Coordinació de l’equip a càrrec (personal de manteniment i logística)
 • Gestió i seguiment econòmic de proveïdors de logística, manteniment i tecnologia.
 • Gestió d’empreses externes de neteja i càtering.
 • Suport a la direcció en els aspectes de manteniment, logística i, en general, de serveis de suport en el disseny, el desenvolupament i el seguiment de nous projectes.
 • Propostes de millora de l’eficàcia i l’eficiència de l’àrea.

Manteniment

 • Seguiment i supervisió del manteniment preventiu i correctiu de la seu de l’entitat, dels recursos residencials i dels pisos socials.
 • Seguiment i supervisió de l’adequació (mobiliari, electrodomèstics…) a les llars assistides per Assís.
 • Responsabilitat sobre el control sanitari específic per als aliments així com de les instal·lacions i de la seva desinfecció.
 • Seguiment i supervisió de les actuacions en l’àmbit de la telefonia, hardware i software informàtic.

Logística

 • Gestió dels inventaris (seguiment dels estocs, previsió necessitats, anàlisi i millora, previsió caducitats d’aliments…) en coordinació amb les persones responsables de les diverses àrees i recursos d’Assís.
 • Coordinació dels transports de recollides regulars i esporàdiques i transports entre magatzems i entre recursos residencials.
 • Anàlisi i seguiment de les necessitats de materials (aliments, roba, productes higiènics, productes de neteja, productes consumibles…) en coordinació amb l’equip tècnic i amb la responsable de voluntariat i serveis bàsics per a establir. previsions de necessitats i fer propostes de millora.
 • Compres recurrents i puntuals del material necessari que no es pugui obtenir per donació.
 • Suport logístic i de compres per a esdeveniments (fires, sopar solidari…)

Requisits d’experiència professional i competències tècniques:

Pots encaixar en aquesta vacant si aportes els següents coneixements i experiència, preferentment en entitats socials similars a Assís en: Manteniment i gestió d’edificis, logística i gestió d’estocs, seguretat alimentària, tecnologies de la informació i comunicació, sistemes de certificació i qualitat i legislació i normatives pròpies de les entitats del sector. Així com competències en:

 • Gestió de projectes: sistemes i eines de control, seguiment i avaluació.
 • Tècniques de recollida i d’anàlisi de la informació i de resultats. Redacció de propostes, informes, documents, memòries, etc.
 • Metodologies i tècniques per a la planificació i l’organització del treball.
 • Metodologies i tècniques per a la presa de decisions, l’anàlisi i la solució de problemes.
 • Gestió per processos i per objectius.
 • Ofimàtica, aplicacions de gestió i sistemes d’informació i comunicació. Ús efectiu d’un ERP (Enterprise Resource Planning) i un CRM (Costumer Relationship Management)
 • Capacitat de cerca i comparació de subministradors i productes de naturalesa variada.
 • Català i castellà parlats, llegits i escrits. Es valoraran els coneixements d’altres idiomes.

Competències personals:

 • Planificació i visió estratègica.
 • Facilitat per al treball en equip.
 • Tècniques de comunicació, negociació, atenció i assessorament per a comunicar-se la resta de persones professionals i voluntàries de l’entitat.
 • Lideratge i gestió d’equips de treball, de coordinació, control i seguiment de processos i de resultats.
 • Flexibilitat.
 • Innovació.
 • Compromís social, amb les persones ateses, amb el servei i amb l’entitat.

Oferim:

 • Contracte indefinit amb Conveni Acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.
 • Jornada de 38,5 hores setmanals amb incorporació immediata.
 • Horari de 8h a 16h de dilluns a dijous de de 8h a 14:30h divendres, amb certa flexibilitat sempre que sigui compatible amb la correcta execució del servei.
 • Bon ambient de treball en una associació compromesa amb la seva missió.
 • Fins a 30 hores disponibles per a formació continuada a realitzar durant l’any.
Skip to content