Responsable de la dinamització de l’Ateneu L’Harmonia

Federació d'entitats socioculturals i de lleure de Sant Andreu de Palomar

Fins el 08/04/2024


SALARI: Retribució: 20.190,84 € bruts anuals en 12 pagues.

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA TÈCNICA DE DINAMITZACIÓ DE L’ATENEU L’HARMONIA

CONVOCATÒRIA
La Federació d’entitats socioculturals i de lleure de Sant Andreu de Palomar obre la següent convocatòria, l’objecte de la qual és la selecció i contractació d’una persona responsable de la dinamització sociocultural a l’Ateneu L’Harmonia.

FUNCIONS
Específiques, per ordre de priorització:
– Dinamitzar els canals i mecanismes de participació de l’Ateneu L’Harmonia.
– Dinamització de les comissions i dels grups de treball de l’Ateneu L’Harmonia.
– Dinamitzar iniciatives que fomentin la participació en el projecte de l’Ateneu L’Harmonia, en especial atenció a la participació de col·lectius i/o joves.
– Dinamitzar i donar suport a les entitats i col·lectius allotjats.
– Coordinació i seguiment dels projectes de dinamització interna de l’Ateneu.
– Impulsar el calendari festiu propi de l’Ateneu.
– Dinamització i impuls de projectes, relacions i programacions externes que coincideixen amb el projecte de l’Ateneu.

Transversals:
– Implicació en la globalitat del projecte, participant de l’equip de treball i dels canals i mecanismes de participació.
– Atenció al públic, suport al taulell d’informació .
– Donar suport logístic als actes que es realitzin a l’Ateneu.
– Detectar interessos i necessitats socioculturals al territori.
– Vetllar pel compliment dels objectius de l’Ateneu Harmonia.
– Elaboració i seguiment dels indicadors de les àrees corresponents i de l’elaboració de les memòries requerides.

REQUISITS
– Experiència en el sector associatiu i en la dinamització comunitària.
– Experiència en gestió i coordinació grups de treball.
– Experiència de treball amb voluntaris i entitats socials diverses.
– Experiència en el treball amb col·lectius juvenils.
– Català i castellà parlats i escrits.
– Actitud proactiva, flexible i dinàmica.
– Disponibilitat i flexibilitat horària, subjecta a activitats i/o necessitats.
– Perspectiva de continuïtat en el projecte.
ES VALORARÀ
– Formació específica en l’àmbit de l’animació sociocultural, de gènere, la gestió cultural, educació social o en l’àmbit juvenil.
– Coneixement i/o vinculació amb el del territori, el projecte de l’Ateneu i/o el teixit associatiu de Sant Andreu.
– Estar al dia de l’oferta sociocultural tant de Sant Andreu com de la ciutat.
– Capacitat de comunicació i relació amb el públic
– Habilitats socials, relacionals i de mediació.
– Capacitat d’iniciativa i treball en equip.
– Capacitat facilitadora per a provocar espais participatius i de treball comunitari.

CONDICIONS GENERALS
– Tipus de contracte: Indefinit amb 1 mes de prova.
– Jornada: 30 hores setmanals.
– Retribució: 20.190,84 € bruts anuals en 12 pagues.
– Horari: De dilluns a divendres, preferentment per les tardes amb flexibilitat.
–  Puntualment fora d’aquest horari segons necessitats de l’Ateneu.
– Puntualment es podrà fer teletreball (memòries, etc…).
– Lloc de treball: Ateneu L’Harmonia
Data d’incorporació: 6 de maig de 2024

LES PERSONES INTERESSADES EN AQUESTA OFERTA PODEU ENTREGAR EL VOSTRE CV I CARTA DE PRESENTACIÓ I MOTIVACIÓ A:
Ateneu L’Harmonia. C. Sant Adrià, 20 08030 Barcelona
Tots els currículums cal portar‐los personalment a l’Ateneu.
En cas que us sigui impossible apropar‐vos-hi, poseu‐vos en contacte amb nosaltres telefònicament (93 256 60 85).
Data màxima de presentació del CV: 8 d’abril de 2024 a les 20.30h

Ves al contingut