Responsable de gestió i participació

Espai d'Inclusió i Formació Casc Antic

Respondre el formulari

Fins el 04/10/2023


SALARI: Segons conveni d’acció social – 1.495€ bruts mensuals (30h/12 pagues), amb pujada a 1.600€ bruts mensuals a partir del 01/01/2024. Amb el prorrateig de les pagues.

DADES DE L’ ENTITAT

 • Nom:  ESPAI D’ INCLUSIÓ I FORMACIÓ CASC ANTIC.
 • Adreça:  C/  Comerç 42 baixos 08003 Barcelona
 • Àmbit /Servei :  Gestió associativa
 • Telèfon:   93 268 49 43
 • Correu electrònic:  gestio@eicascantic.org

L’Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic (Eicascantic) és una associació sense ànim de lucre emmarcada en l’àmbit social i comunitari que fa de l’acollida, la mediació, la formació i la dinamització de la participació associativa i ciutadana elements claus per a afavorir la inclusió sociolaboral de la població jove i adulta, sense fer diferències d’edat, gènere, origen o nivell econòmic.

Busquem una persona que s’incorpori a l’equip tècnic assumint tasques pròpies de la gestió de la mateixa, amb el suport de l’administrativa de l’entitat, així com derivades del projecte de participació, encarregada de dinamitzar la base i l’activitat comunitària. El treball es desenvolupa en un entorn de treball en equip i aprenentatge continuat.

2. FUNCIONS A DESENVOLUPAR

Dins l’àmbit de la gestió:

 • Control i seguiment de les diferents fases dels processos de gestió de finançament públic i privat (Sol·licituds, justificacions, requeriments, reformulacions, etc.)
 • Recerca de noves vies de finançament públic i privat.
 • Elaboració del pressupost de l’entitat i seguiment de la tresoreria.
 • Coordinació amb la gestoria per al seguiment comptable i la presentació de documents fiscals.
 • Suport en l’elaboració de materials diversos necessaris per a la presentació a convocatòries de finançament i redacció de documents generals de l’entitat (CV, informes, memòries, justificacions econòmiques, narratives)
 • Execució dels processos intrínsecs al funcionament de l’associació: assegurances, certificats, convenis, préstecs, comptes bancaris.
 • Sistematització d’informació relativa al funcionament de l’estructura i l’equipament de la seu de l’entitat.
 • Gestió de la política de recursos humans en coordinació amb la gestoria: Contractacions i canvis contractuals, elaboració del calendari laboral de l’entitat, seguiment de vacances i dies lliures de l’equip tècnic, etc.
 • Interlocució amb institucions, administració pública i mitjans de comunicació, de forma coordinada amb les responsables de projectes.

Dins l’àmbit de la participació:

 • Revisió, reformulació, presentació i justificació del projecte “Construim Participació” en diferents convocatòries de subvencions públiques.
 • Participació en la Federació per la Gestió Comunitària del Casc Antic i la gestió del casal de barri Pou de la Figuera.
 • Organització d’actuacions pròpies d’Eicascantic en el marc d’esdeveniments de caràcter comunitari: cinema a la fresca, Festa Major.
 • Organització d’esdeveniments vinculats a la base social, alguns de forma rotativa amb la resta de l’equip: formacions de voluntariat, sessions informatives, assemblees, reunions amb la junta directiva, sessions de cures de l’equip tècnic, sopars de cohesió…
 • Coordinació amb la responsable de voluntariat pel seguiment i aplicació del pla de voluntariat de l’entitat.
 • Enfortir el vincle amb agents públics i privats del barri per al desenvolupament de projectes comunitaris.

Requeriments

 • Estudis superiors en ciències econòmiques, ciències socials,administració d’empreses, o similar.
 • Experiència i/o trajectòria associativa o en el tercer sector.
 • Experiència mínima d’1 any en gestió de subvencions públiques.
 • Nivell alt en eines ofimàtiques (especialment excel)
 • Nivell alt de català i castellà.

Es valorarà:

 • Experiència laboral en gestió d’entitats.
 • Experiència de treball en processos participatius, voluntariat o dinamització de persones.
 • Experiència personal en forma de voluntariat.
 • Formació específica en les tasques descrites.
 • Vincle previ amb Eicascantic.
 • Coneixements en l’àmbit de les cures i mirada feminista.
 • Coneixement d’eines web: wordpress, sinergia CRM.
 • Experiència en captació de fons privats.

 3. COMPETÈNCIES

 Específiques del lloc de treball:

 • Capacitat resolutiva.
 • Orientació a l’organització horitzontal i el treball en equip.
 • Visió estratègica, proactivitat, i capacitat d’innovació.
 • Organització i planificació.
 • Habilitats comunicatives.

Transversals a l’entitat:

 • Autonomia i responsabilitat.
 • Flexibilitat per l’assumpció de tasques i funcions diverses relacionades amb l’àmbit de treball.
 • Capacitat, motivació, disposició i flexibilitat per a treballar en equip i amb voluntariat.
 • Capacitat de comunicació, empatia i interacció positiva amb les persones.

CONDICIONS

 • Data d’incorporació: 30 d’octubre de 2023
 • Jornada laboral: 30h setmanals, horari a acordar (matins i tardes)
 • Termini de lliurament del currículum vitae: 4 d’octubre.
 • Procés de selecció: omplir aquest enllaç (caldrà adjuntar CV actualitzat).
Skip to content