Responsable de COMUNICACIÓ

Plataforma unitària contra les violències de gènere

Respondre el formulari

Fins el 31/07/2024


SALARI: Segons conveni d’Acció Social de Catalunya. 27.000€ bruts anuals.

La Plataforma unitària contra les violències de gènere, cerca una persona per incorporar-se a l’equip de l’entitat.

Una persona tècnica que pugui responsabilitzar-se de l’estratègia de comunicació alineada amb els valors de la Plataforma.

El lloc requereix a una persona amb experiència en la gestió de la comunicació d’una entitat social:

 • Formació i expertesa en comunicació feminista i interseccional.
 • Experta en processos relacionats en la prevenció de la violència de gènere.
 • Capacitat de gestió comunicativa.
 • Persona amb actitud de treball en equip, d’organització i sistematització del treball, creativa i innovadora, amb respecte i tolerància i amb capacitat de reflexió i autoaprenentatge.

Requisits

 • Estar alineada i vetllar per els objectius establerts en el projecte global de l’entitat.
 • Experiència demostrable en la gestió de la comunicació feminista.
 • Experiència en treball amb moviments socials, treball en xarxa i incidència política.
 • Coneixement en temes de gènere.
 • Formació especialitzada en gestió comunicativa.
 • Experiència en processos relacionats en la prevenció de la violència de gènere.
 • Experiència de treball en equip.
 • Bon nivell de la llengua catalana oral i escrita (nivell C, preferiblement acreditat)
 • Domini de Office, xxss i eines comunicatives.

Funcions

 • Gestionar, coordinar, acompanyar i efectuar seguiment en la implementació del pla de comunicació.
 • Capacitat de respondre a moments emergents del moviment vinculats a les violències.
 • Col·laborar amb harmonia amb totes les persones de l’equip.
 • Contribuir a les campanyes i projecte general de l’entitat.
 • Col·laborar en els continguts de comunicació amb la responsable del tema.
 • Participar en les activitats emblemàtiques que promou l’entitat.
 • Gestió dels perfils i dinamització de les xarxes socials de la Plataforma (X, facebook, instagram, youtube, linkedin) així com l’avaluació de l’impacte digital (analítiques RRSS)
 • Redacció de continguts per a la pàgina web, xarxes socials, butlletins informatius i elaboració de notes de premsa.
 • Elaboració de productes comunicatius (registre i edició de vídeos i fotografies, maquetació de publicacions…)
 • Relacions amb premsa i mitjans de comunicació a nivell català, estatal i internacional. Redacció i enviament de continguts: notes de premsa, invitacions, presentacions, articles, materials…
 • Conceptualització, execució i seguiment de campanyes institucionals.
 • Execució i seguiment del pla de comunicació.
 • Manteniment i actualització del web, xarxes socials i altres suports digitals.
 • Definició, seguiment i anàlisi d’indicadors d’impacte de comunicació.
 • Suport en l’organització d’esdeveniments, jornades i activitats de sensibilització o incidència política de la Plataforma.
 • Suport en l’elaboració d’informes tècnics dels projectes pel que respecta a la comunicació   (sistematització de fonts de verificació, resultats…)
 • Suport tècnic en la realització d’activitats en l’entorn digital (webinars, streamings…)
 • Suport a les necessitats de les àrees vinculades a l’àrea de Comunicació i a les tasques transversals de l’entitat.

Condicions

 • Jornada de 38’5h setmanals.
 • Lloc de treball a la seu de l’entitat, Via Laietana 16 Barcelona i/o Online.
 • Incorporació immediata.

Enviar CV i carta de motivació a: Assumpte: COMUNICACIÓ

Correu: rsaezplataforma@violenciadegenere.org

 

Ves al contingut