Responsable de centre dispositiu emergència. Lloret de Mar (Girona)

Accem

Fins el 31/10/2023


SALARI: Segons el conveni.

Funcions  a desenvolupar:

 • Coordinació, planificació, desenvolupament i seguiment de les accions del centre.
 • Coordinació i gestió d’equips.
 • Suport en el seguiment, l’avaluació, la justificació tècnica i econòmica del programa.
 • Suport en l’elaboració d’informes, material i documentació.
 • Orientació, assessorament, suport tècnic i metodològic a l’equip d’acollida. Seguiment i supervisió atenció a usuaris/es.
 • Control, gestió, seguiment i informe de places d’acollda a través d’aplicacions informàtiques. – Organització i participació en reunions de coordinació i seguiment del programa.
 • Altres tasques que pugui requerir el programa.

Lloc: Lloret de Mar (Girona)

Titulació: Llicenciatura, Diplomatura o Grau (àmbit de ciències socials).

Categoria professional: Grup professional 1 (Categoria Responsable de Centre).

Requisits:

 • Experiència prèvia en la gestió i intervenció en programes d’atenció i intervenció amb persones migrants i/o sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional.
 • Experiència en coordinació i gestió d’equips.
 • Experiència en l’elaboració, la planificació, el desenvolupament, l’avaluació, la gestió i la justificació de programes.
 • Habilitat per dinamitzar i treballar en equip.
 • Habilitats per a la mediació i la resolució de conflictes.
 • Capacitat organitzativa i resolutiva.
 • Habilitat per a la comunicació oral i escrita.
 • Maneig avançat de Word i Excel.
 • Coneixement d’idioma/es: anglès o/i francès o/i altres.

Oferim: Contracte eventual fins el 31/12/2023.

Skip to content