Responsable de Botiga i participació comunitària

ABD, Associació Benestar i Desenvolupament

Respondre el formulari

Fins el 07/06/2024


SALARI: 1.762€ bruts mensuals x 14 pagues.

Busquem persona per cobrir substitució de maternitat (3 mesos) a Jornada Completa em projecte ubicat a El Prat de Llobregat.

 • La Botiga és un projecte de garantia alimentària, apoderament comunitari i sostenibilitat, que sorgeix com a resposta a les estratègies tradicionals de repartiment d’aliments davant les situacions d’inseguretat alimentària.
 • S’articula sobre dos grans eixos: el social i l’ambiental. La Botiga s’organitza en un model d’autoservei i/o venda assistida. S’hi troben productes provinents preferentment del reaprofitament alimentari i el mercat local, i prevalen els productes ecològics, de temporada i de l’economia social i solidària.

Funcions

Relacionades amb l’espai d’aliments i la venta de productes:

 • Gestió de l’espai d’autoservei: organització de l’espai, dels aliments i de les persones que hi col·laboren voluntàriament i hi compren.
 • Garantir l’aprovisionament i reposició de productes a la Botiga en col·laboració amb la persona responsable del magatzem: control de producte.
 • Vetllar pel compliment de les normes de seguretat i higiene del servei i per la comunicació de l’espai de compra (explicació de l’origen dels productes, indicadors de salut, etc).
 • Gestió de la caixa de la Botiga.
 • Gestió de l’;equip operatiu, organització i supervisió de les tasques diàries.

Relacionades amb aspectes de dinamització comunitària:

 • Planificació i calendarització d’activitats comunitàries.
 • Realització d’accions formatives adaptades a diferents actors: a persones en processos d’inserció laboral, a compradores i persones voluntàries del servei.
 • Foment de la participació, col·laboració i vinculació de la ciutadania al projecte (compradores, voluntàries, etc)
 • Difusió a les famílies dels valors, novetats i línies del treball del projecte.
 • Resolució de les queixes en relació al servei i dels conflictes relacionals que es puguin donar en col·laboració amb la coordinació del projecte.
 • Gestió i mediació de les incidències i dels conflictes que es puguin donar a La Botiga.
 • Participació en les reunions de coordinació tècnica i creació de xarxes.

Estudis Mínims

 • Llicenciatura en Educació Social o similars.
 • Formació en dinamització comunitària.
 • Formació complementària en comunicació i/o màrqueting.

Experiència provada en projectes comunitaris

 • Experiència en formació i coordinació de programes d’activitats.
 • Capacitat organitzativa.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Altes habilitats comunicatives.
 • Habilitats de mediació i resolució de conflictes.
Skip to content