Responsable d’administració i gestió econòmica

Fundació Comtal

Enviar CV a seleccio@comtal.org

Fins el 20/06/2023


SALARI: 25.000/28.000 € bruts anuals.

El seu objectiu principal és dur a terme el registre de les operacions econòmiques de l’entitat.

Perfil general i funcions:

 • Assumpció de la missió de l’entitat.
 • Gestió administrativa de l’entitat. Facturació, seguiment de la tresoreria i dels cobraments rebuts. Realització dels pagaments. Control de caixa.
 • Elaborar els registres comptables corresponents a la comptabilitat general: ingressos, subvencions, donacions, despeses generals, amortitzacions, immobilitzat, provisions, etc.
 • Realitzar el registre comptable periòdic complint amb els terminis de tancament establerts.
 • Elaborar i gestionar la tramitació d’informació tributària, segons normativa vigent i sota la supervisió la/del responsable (182,347,303,390).
 • Donar suport a les altres àrees de Gestió:  justificació ajuts, control de donatius i campanyes i resta de informació requerida.
 • Col·laborar a l´elaboració i seguiment pressupostari.
 • Rebuts d’ajudes, certificats de donacions i impostos corresponents.
 • Gestió de les compres.
 • Complir amb les funcions que estableix el Manual de Qualitat.

Perfil Específic:

 • Mínima experiència de 2 anys en pla general comptable d´associacions i fundacions. Coneixement del tercer sector.
 • Diplomatura o Grau en Economia de l’empresa o ADE / CFGS de l’àmbit d’administració i finances. Coneixement del programa Contasol.

 Formació Complementària:

 • Capaç de treballar amb eines ofimàtiques. Excel nivell avançat
 • Domini escrit i parlat del català i del castellà.

Cerquem un/a professional amb les següents competències:

 • Compromís amb la missió de l´entitat, els objectius del projecte i l’equip
 • Vocació de servei amb els usuaris/es. Proactivitat
 • Treball en Equip.
 • Planificació i organització. Flexibilitat i rigor.

S’ofereix:

 • Contracte de treball indefinit
 • Jornada completa (38,5h)
 • Retribució segons conveni d’Acció social. Grup I. Negociable en funció de la vàlua.
Skip to content