Responsable àrea laboral

Creu Roja

Fins el 13/03/2023


SALARI: Segons formació i experiència aportada.

Busquem incorporar un/a responsable de l’àrea laboral pel departament de recursos humans.

Funcions:

 • Control del compliment de la normativa laboral i interpretació jurídica de les novetats en matèria laboral.
 • Asseguraràs el compliment i l’aplicació del Conveni Col·lectiu.
 • Prepararàs la documentació resolutòria de temes jurídics, regiments disciplinaris, inspeccions i auditories.
 • Participaràs en la negociació col·lectiva.
 • Assessorament en matèria laboral al personal responsable de departaments i assemblees en matèria de contractacions, moviments en seguretat social, expedients disciplinaris, cotitzacions i qualsevol qüestió laboral.
 • Representació davant a diversos organismes oficials.
 • Assistència a actes de conciliació i judicis laborals.
 • Contacte directe amb comitè d’empresa i representants dels treballadors i de les treballadores.
 • Responsable d’un equip de treball que gestiona el dia a dia de la relació laboral de les persones treballadores.

Requisits:

 • Formació: Llicenciatura en dret, graduat/da amb màster en dret o relacions laborals, graduat/da social, ciències del treball
  o similar.
 • Experiència mínima demostrable de 5 anys a l’àmbit de les relacions laborals, negociació de convenis col·lectius, judicis de
  la jurisdicció social i representació i defensa dels interessos de les parts.
 • Ampli coneixement de la normativa laboral, negociació de convenis col·lectius, prestacions i comunicacions a la Seguretat
  Social, regiments disciplinaris i normativa i processos dins l’àmbit laboral.
 • Usuari avançat de les eines ofimàtiques ( Word, Excel, correu, etc).
 • Permís de conduir tipus B en vigor.

Valorarem:

 • Ser personal laboral o voluntari/a actiu/va de Creu Roja o pertànyer a algun dels col·lectius de població vulnerable
  contemplats en el Pla d’Ocupació de Creu Roja.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Especialització al dret laboral i/o màster en recursos humans.
 • Orientació a objectius, iniciativa i capacitat per la gestió operativa diària.
 • Persona analítica i proactiva en la resolució d’incidències i propostes de plans de millora en els processos, eines i polítiques
  dintre del departament.
 • Persona organitzada, orientada al client, escolta activa, habilitats comunicatives, pacient, amb resistència a l’estrès.
 • Imprescindible compromís de treball en equip, cohesió i confidencialitat.
 • Coneixement i/o experiència en el tercer sector.

Oferim:

 • Incorporació: Immediata.
 • Contracte: Indefinit.
 • Jornada laboral i horari: 40 hores de dilluns a divendres.
 • Centre de treball: Barcelona.
 • Grup professional i Conveni Col·lectiu d’aplicació: Salari segons formació i experiència aportada.
 • Número vacants: 1
Skip to content