Responsable àrea econòmica

LLUISOS DE GRACIA

Fins el 01/11/2023


SALARI: 25.000€ - 27.000€ bruts anuals x 14 pagues. A convenir segons el Conveni del Lleure.

Els Lluïsos de Gràcia som una associació sociocultural i esportiva sense ànim de lucre. El principal objectiu de l’entitat és l’educació d’infants i joves en el temps de lleure, així com oferir activitats per a tothom. Als Lluïsos hi ha secció de bàsquet, bàdminton, tennis taula, corals per a totes les edats, grups de teatre, un Agrupament Escolta i un esplai i infinitat d’activitats obertes al barri. L’entitat també disposa d’un bar i d’un teatre, on s’hi realitzen espectacles.

Busquem una persona responsable d’Administració, per dur a terme les tasques següents:

 • Elaboració i seguiment de pressupostos (de l’entitat i de projectes i activitats)
 • Introducció assentaments comptables (factures, bancs, etc.)
 • Tancaments econòmics mensuals.
 • Justificació econòmica de subvencions.
 • Elaboració d’informes econòmics.
 • Gestió tresoreria (pagaments, gestió d’efectiu, previsions tresoreria, etc.)
 • Interlocució amb les seccions de Lluïsos per la seva gestió econòmica.
 • Coordinació amb la persona responsable de la tresoreria de l’entitat i amb direcció.

Formació requerida:

 • Grau en Administració i Direcció d’Empreses, en Ciències Empresarials o CFGS en Administració i Finances.
 • Català parlat i escrit.
 • Coneixement de les eines informàtiques bàsiques (Microsoft Office) i d’A3.

Experiència professional: Es valorarà l’experiència en un lloc similar i l’experiència associativa.

Competències personals: Capacitat d’organització i planificació. Capacitat per treballar en equip, de manera autònoma i amb iniciativa. Responsabilitat.  Empatia.

Jornada de 37,5 hores setmanals. Horari a pactar, entre matins i tardes.

Incorporació: 8 de gener 2024

Envieu el CV a recursoshumans@lluisosdegracia.cat abans de l’1 de novembre i indiqueu tres raons concretes per optar a aquesta plaça. No acceptarem documents de més de dues pàgines.

Skip to content