Responsable Àrea dones

Fundació Bayt al-Thaqafa

Fins el 27/03/2023


SALARI: 28.000€ bruts anuals per jornada completa (38,5 h/set).

Identificació del lloc de treball

Posició de coordinació dels programes de l’àrea de dones de l’entitat: Servei Substitutori de la Llar, pisos d’allotjament temporal per a dones, grup d’empoderament de dones.

Descripció del lloc de treball

La Fundació Bayt al-Thaqafa precisa de professionals que vulguin recolzar la missió de l’entitat: acollir, dignificar i defensar els drets de tota persona que arriba al nostre territori cercant noves oportunitats.

El/La professional contractat/da s’integrarà a l’equip del centre com a responsable de l’àrea de dones. Les tasques a realitzar estaran enfocades a la gestió dels dia a dia dels diferents programes que es desenvolupen, així com al acompanyament del equip. Alhora, s’haurà de coordinar amb els diferents professionals i entitats implicades (administració pública i entitats privades del territori), i elaborar i/o supervisar la documentació necessària per al seguiment i justificació dels diferents projectes.

Treballar a la Fundació Bayt al-Thaqafa és una gran oportunitat per a conviure, aprendre i compartir amb la comunitat àrab-musulmana. Conèixer de primera mà la seva història, les seves creences, i la seva cultura és un gran valor afegits que permetrà sens dubte enriquir-se personalment.

Principals Responsabilitats i Funcions

 • Planificació i l’anàlisi estratègic de l’àrea de dones de l’entitat, en funció dels objectius.
 • Consensuar i definir procediments/Protocols amb la coordinació de programes.
 • Promoure una cultura innovadora amb la creació de nous projectes.
 • Mesurament de l’impacte de l’àrea a través d’indicadors.
 • Gestió i promoció d’aliances i convenis amb entitats externes.
 • Definir la visió de l’àrea (cap a on ha de caminar) conjuntament amb la coordinació de programes i direcció.
 • Vetllar per la bona gestió del Voluntariat de l’àrea.
 • Control de despesa de cada projecte.
 • Realitzar el seguiment dels projectes adscrits a l’àrea, tant en termes quantitatius com qualitatius.
 • Definir l’estratègia de comunicació de l’àrea conjuntament amb la responsable de comunicació.
 • Supervisar i col·laborar en el disseny, seguiment i avaluació de les subvencions de l’àrea.
 • Gestionar, motivar i acompanyar l’equip de treballadores de l’àrea (6 persones).
 • Acompanyar i liderar en la certificació de qualitat ISO.

Aptituds, coneixements i competències requerides

 • Titulació en l’àmbit social.
 • Coneixements en disseny de programes social, avaluació i qualitat.
 • Experiència de treball en projectes socials adreçats a dones amb mirada interseccional.
 • Experiència professional en violències de gènere.
 • Experiència de treball en projectes en el sector de la migració.
 • Tres anys d’experiència en lloc de treball similar.
 • Identificació i afinitat amb els valors de la Fundació Bayt al-Thaqafa.
 • Flexibilitat i mobilitat.
 • Habilitats de treball en Equip.
 • Actituds i habilitats socials i de comunicació.
 • Orientació a la qualitat.

VALORABLE

 • Màster/postgrau en violències de gènere.
 • Màster/postgrau o experiència professional en direcció i/o gestió de serveis socials.
 • Experiència en certificació ISO.
 • Coneixements d’àrab, urdú i francès a nivell de conversa.

Condicions laborals

 • Contractació: Indefinit.
 • Distribució horària: 35 h/setmana. Horari de matins i tardes.
 • Incorporació: abril 2023.

Dades de contacte

 • Data límit de recepció de CV: 27 de març de 2023
 • Enviar sol·licituds a iris.andre@bayt-al-thaqafa.org indicant a l’assumpte: “Responsable d’àrea de dones”.
Ves al contingut