Referent tècnica de projectes Catalunya (30 hores)

REFUGIADOS BIENVENIDOS ESPAÑA

Fins el 05/05/2023


SALARI: Entre 18.001 € y 24.000 € bruts anuals.

1. DESCRIPCIÓ

 • Descripció entitat

Refugees Welcome (Refugiats Benvinguts) és una associació sense ànim de lucre l’objectiu del qual és generar històries de convivència i fomentar una Cultura de Benvinguda al territori espanyol. Per a això, promou un model d’inclusió social enfocat a l’accés a un habitatge digne posant en contacte a persones desplaçades que busquen una habitació amb ciutadania local que vol llogar una habitació en condicions d’horitzontalitat.

Pertanyem a la Xarxa Refugees Welcome International, treballant en 12 països, incloent-hi Itàlia, Àustria, el Canadà i Austràlia entre altres països.

Les activitats de l’associació tenen un caràcter principalment local i nacional. Actualment estem operatives i presents en les següents ciutats: Madrid, València, Barcelona i municipis pròxims, Mallorca, Múrcia, València, Albacete i la Corunya. Aquesta persona també interactuarà amb la Junta Directiva. Les funcions es desenvoluparan en l’oficina-seu de Barcelona.

 • Descripció projecte

Busquem una Referent Tècnica de Projectes que lideri la implementació, seguiment i avaluació dels projectes executats en diferents municipis de Catalunya, enfocats a promoure la Cultura de Benvinguda i a acompanyar a les persones desplaçades que busquen una solució residencial horitzontal i digna.

La persona seleccionada liderarà i serà la responsable de tot el cicle de projectes (àmbit tècnic i econòmic), amb especial ènfasi en elaboració de Memòries Justificatives Intermèdies i Finals, propostes de finançament públic-privades i actualització d’eines de seguiment i bases de dades.

Entre les seves funcions es troben:

Objectiu específic 1: Seguiment i justificació tècnic i econòmic de projectes

   • Supervisar l’execució dels projectes assignats, garantint el compliment de la formulació, pressupost i disseny.
   • Proposar accions necessàries de formulació, justificació i esmena requerides tant pels processos interns com per les financeres.
   • Elaborar, revisar i/o supervisar els informes tècnics, d’acord amb els procediments, normatives i models establerts tant per l’associació com per les diferents fonts de finançament (com a Ajuntaments).
   • Gestionar i arxivar la documentació relativa a la formulació i el seguiment dels projectes (bases/formularis de convocatòria, reptes estratègics i documentació justificativa entre altres).

Objectiu específic 2: Mesurament d’impacte i processos

    • Vetllar pel compliment dels objectius i indicadors dels projectes.
    • Col·laborar en la consolidació dels processos interns.
    • Mantenir actualitzats els sistemes de gestió actuals.

Objectiu específic 3: Representació institucional i participació ciutadana

     • Participar en fòrums, espais i activitats en representació de Refugees Welcome
     • Buscar / proposar vies de finançament (privades i públiques) per a dur a terme projectes pilot i reforçar l’estructura de base
     • Gestionar la Comissió de Projectes juntament amb les persones voluntàries.

Objectiu específic 4: Coordinació d’àrees Comunicació i Atenció Social

      • Coordinació i referent de l’Equip Tècnic (Tècnica d’Atenció Social i Tècnica de Comunicació)
      • Liderar i monitorar el reporti tècnic dels projectes executats en les àrees de responsabilitat.
      • Fomentar la sistematització del coneixement en les àrees de treball de Comunicació i Atenció Social per a la recopilació de bones pràctiques, lliçons apreses i recerques.

Contracte indefinit (període de prova de 6 mesos). Salari segons el conveni d’acció i intervenció social.

2. PERFIL/REQUISITS

Formació acadèmica

  • Diplomatura i/o Llicenciatura en Ciències Socials (Treball Social, Educació Social, Relacions Internacionals, Administració i Direcció d’Empreses…)
  • Es valora positivament la formació complementària (estudis de postgrau) en matèria de Gestió de Projectes per a ONGs, Desenvolupament Comunitari, Gestió de Voluntariat, Educació per al Desenvolupament, Captació de Fons, Migracions, Protecció Internacional i/o Gènere.

Requisits

   • Idiomes: Espanyol i català (imprescindible) Anglès valorable.
   • Informàtica: Maneig de paquet ofimàtic (Office). Excel: nivell avançat. així com eines Google (*Drive i Fulls de càlcul de Google)
   • Coneixement de Marc Lògic, indicadors d’impacte i justificació tècnica i econòmica de subvencions públiques
   • Capacitat per al treball en equip i lideratge d’àrees transversals (Atenció Social i Comunicació)
   • Identificació amb la missió i objectius de l’associació.

Experiència professional:

    • Experiència mínima de 3 anys en formulació, gestió i justificació de projectes.
    • Experiència mínima d’1 anys en llocs de coordinació/referent.
    • Experiència mínima d’1 any en propostes de captació de fons públics i/o privats.
    • Experiència ideal mínima d’1 any en gestió del voluntariat.
    • Capacitat d’anàlisi i elaboració pressupostària.

Data de inici immediata. Conveni d’Acció i Intervenció Social. Grup professional: 1 (Grup Tècnic) + Plus

Coordinació Equip Bàsic. Salari mensual reportat: 1.552,78€ meritat (plus de coordinació ja inclòs)

3. COMPETÈNCIES

Analitzar i resoldre problemes, Iniciativa i autonomia, Optimisme i entusiasme, Capacitat per a liderar iniciatives, Organització i planificació, Fiabilitat tècnica i personal, Comunicació interpersonal, Treball en equip.

Skip to content