Referent Psicosocial

Irídia - Centre per la Defensa dels Drets Humans

Enviar CV a info@iridia.cat

Fins el 09/10/2023


SALARI: Brut anual: 2023: 25.560,50 € / 2024: 26.813,81 € / 2025: 27.845,82 €

Oferta laboral: Referent psicosocial

Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans som una entitat que treballa a Catalunya per la defensa dels drets humans i, en concret, per la defensa dels drets civils i polítics. Apostem per combinar la intervenció directa davant situacions de vulneració de drets amb el desenvolupament de processos d’incidència política i social que tenen com a objectiu promoure canvis en les polítiques públiques.

El Servei d’Atenció i Denúncia davant situacions de Violència Institucional (SAIDAVI) és el projecte principal de l’entitat, a través d’aquest s’ofereix assistència jurídica i psicosocial gratuïta a les persones que pateixin una situació de tortura i/o tractes inhumans o degradants en context de protesta, a l’espai públic, a les presons o als CIEs. L’acompanyament psicosocial té com objectiu l’abordatge de la simptomatologia reactiva a l’experiència viscuda, la recuperació d’estratègies d’afrontament i l’acompanyament al llarg del procés judicial, garantint així evitar la revictimització i promovent l’apoderament de les persones afectades.

Descripció del lloc de treball (més detalls)

 • Realitzar l’acompanyament psicosocial a víctimes de maltractament i tortura del Servei d’atenció i denúncia d’Irídia, incloent entrevistes psicojurídiques, visites individuals d’acompanyament psicosocial, acompanyaments segons requeriments judicials, tasques d’acompanyament en actes públics o declaracions.
 • Treball conjunt amb els equips jurídics i d’incidència d’Irídia per aportar la perspectiva psicosocial als litigis de l’organització, en la seva vessant legal i comunicativa.
 • Elaboració d’informes de valoració psicosocial per aportar als procediments judicials que ho requereixin i ratificació judicial dels mateixos.
 • Supervisió de l’equip psicosocial d’Irídia.
 • Referent de l’eix psicosocial d’Irídia: treball amb altres línies i eixos de l’entitat per transversalitzar la perspectiva psicosocial en la política, projectes i plans de treball d’Irídia.
 • Tècnica de projectes de l’eix psicosocial: suport en la formulació dels projectes propis de l’eix, suport en la formulació d’altres projectes de l’organització per incloure la perspectiva psicosocial, seguiment dels projectes i justificació.
 • Suport en l’elaboració d’informes d’Irídia en què s’hi inclogui la perspectiva psicosocial.

Requisits imprescindibles

 • Títol en Psicologia.
 • Màster General Sanitari o acreditació equivalent.
 • Estar col·legiada al COPC.
 • Experiència laboral realitzant acompanyament psicosocial (2 anys  d’experiència).
 • Capacitat de treball en equip i experiència acreditada en aquest sentit.
 • Imprescindible nivell alt de català i castellà.

Es valorarà positivament 

 • Experiència en la supervisió i/o coordinació d’equips.
 • Formació o experiència en acompanyament psicosocial a víctimes de maltractament i tortura.
 • Formació o experiència en contextos de violència política i altres vulneracions de drets humans.
 • Formació o experiència en l’àmbit jurídic, incidència política i/o comunicació.
 • Coneixement del cicle de projectes (formulació de subvencions, seguiment i justificació)
 • Experiència associativa i/o en moviments socials.
 • Perspectiva feminista interseccional.

 

Skip to content