Referent Justificacions – Barcelona

Creu Roja

Fins el 14/07/2024


SALARI: Grup 2, nivell 4, del Conveni Propi de la Creu Roja a Barcelona. 24.677,80€ bruts/anuals per jornada completa (100%)

Busquem incorporar en el programa/projecte de Programa Básico amb l’objectiu de coordinar, planificar, executar, controlar i supervisar la gestió de la nova subvenció del Àrea de Coneixement d’Inclusió Social.

Quines seran les teves funcions:

 • Responsabilitat en la gestió administrativa garantint una correcta execució de la justificació del programa.
 • Seguiment i control del compliment de les bases de les convocatòries.
 • Control i seguiment de la evolució de la recepció de documentació de la justificació, seguiment conciliació justificació – comptabilitat i compliment de dates establertes calendaris CRE i finançador.
 • Elaboració de reports mensuals de seguiment de la evolució i tancament de la justificació dels programes.
 • Liderar i desenvolupament del equip per una correcte execució del procés de justificació. Millora de procediments relacionats amb la gestió de la justificació del projecte.
 • Preparació comunicacions internes i de gestió coordinat amb Activitat per complir requeriments de les subvencions.
 • Custodia i control de la documentació associada a la subvenció.

Els requisits per a aquest lloc són:

 • Formació Diplomatura Empresarials – Grau ADE i/o econòmics o similar.
 • Experiència com a mínim 1 any lloc similar.
 • Coneixements d’ idiomes Català i Castellà entès, parlat i escrit. Es valorarà angles.
 • Competències tècniques i transversals Nivell avançat Excel – Power Point. Nivells sòlids de Comptabilitat.
 • Orientació a la vulnerabilitat.

Valorarem

 • Ser personal laboral o voluntari/a actiu/va de Creu Roja o pertànyer a algun dels col·lectius de població vulnerable contemplats en el Pla d’Ocupació de Creu Roja.
 • Persona responsable, amb iniciativa, capacitat de comunicació, planificació i d’organització, treball en equip, resolució d’incidències, orientació a resultats, capacitat per treballar amb autonomia.

T’oferim:

 • Incorporació: Immediata.
 • Contracte: Indefinit.
 • Jornada laboral i horari Jornada completa.
 • Centre de treball: Joan d’Àustria 118-124 08018 Barcelona.
 • Grup professional i Conveni Col·lectiu d’aplicació Grup 2, nivell 4, del Conveni Propi de la Creu Roja a Barcelona. Retribució: 24.677,80€ bruts/anuals per jornada completa (100%).
 • Número vacants: 1

 

Ves al contingut