Referent Econòmic

+Tu Fundació de Suport

Enviar CV a rrhh@mestu.org

Fins el 30/06/2024


SALARI: 22.891,93€ bruts anuals x 14 pagues.

+TU Fundació de Suport és una entitat privada, d’iniciativa social i sense ànim de lucre, d’abast català, que exerceix les figures jurídiques de suport a persones majors d’edat amb discapacitat intel·lectual  i/o deteriorament cognitiu.

Busquem una persona per unir-se al nostre gran equip humà com a Referent Econòmic, dins de l’àrea econòmica.

La seva missió principal és la gestió i l’administració econòmica del patrimoni, els ingressos i les despeses de les persones que acompanyem.

Funcions

 • Controlar la comptabilitat capturant, verificant, mesurant i plasmant totes les despeses i ingressos que es produeixen en la vida de les persones usuàries assignades.
 • Col·laborar amb l’elaboració, revisions i seguiment del pressupost de cada persona usuària.
 • Supervisar la tresoreria de les persones usuàries.
 • Revisar els criteris formals de les peticions de pagament assignades pel flux i acceptar el pagament de les mateixes assegurant la seva viabilitat.
 • Realitzar les sol·licituds i gestions administratives necessàries per al bon desenvolupament del suport economicofinancer
 • Gestionar i administrar els contractes d’assegurances , subministraments, lloguers i altres, comptant amb els equips transversals per a aquelles funcions que es requereixi el treball directe amb la persona usuària.
 • Assistir a les persones usuàries col·laborant i informant per a la presa de decisions.
 • Vetllar per la rendibilitat i el bon estat del patrimoni de les persones usuàries.
 • Recopilar tota la informació necessària interna o externament per a conèixer l’estat econòmic, trajectòria econòmica i voluntat de la persona usuària.
 • Elaborar els informes econòmics referits a les persones usuàries, sol·licitats pels jutjats o altres administracions (inventari, informes periòdics, declaracions o liquidacions fiscals, etc.)
 • Recopilar i custodiar la documentació necessària per a justificar les despeses i ingressos, provinents de liquidacions internes, liquidacions de residències o centres, factures de proveïdors, etc.
 • Col·laborar de manera proactiva en les comissions i projectes transversals de la Fundació que tenen per objectiu aconseguir un major desenvolupament i autonomia de les persones usuàries.
 • Tasques administratives vinculades amb els equips transversals , amb l’àrea econòmica i els propis del lloc de treball.

Requisits

 • Es valorarà molt positivament un any mínim d’experiència en funcions similars.
 • Coneixements específics i tècnics: Comptabilitat, tràmits amb les administracions i serveis comuns de gestoria.
 • Titulació oficial mínima Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració o equivalent.
 • Català acreditat nivell C.
 • Domini d’Excel i nivell d’usuari de la resta del Paquet Office i de les aplicacions de Microsoft 365.
 • Competències desitjables: Iniciativa, planificació, ordre i qualitat, treball en equip, comunicació positiva, empatia, compromís, autoconfiança, autocontrol, flexibilitat, capacitat d’aprenentatge, pensament analític i conceptual.

S’ofereix

 • Incorporació immediata.
 • Jornada completa.
 • Formació continua.
 • Formar part d’una sòlida i solidària entitat social, solvent i molt acreditada.
Ves al contingut