Referent de Tutela

Fundació CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 06/06/2024


SALARI: 19.538€ bruts anuals aproximats.

OFERTA DE TREBALL  019/2024FCHMSM

DADES DE L’ENTITAT:

 • NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació CHM Salut Mental.
 • CENTRE DE TREBALL: Servei de Suport a les Decisions.
 • ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
 • POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
 • ADREÇA: Avió Plus Ultra, 6.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:

LLOC DE TREBALL: Referent de Tutela

FUNCIONS PRINCIPALS:

 1. Identificació de necessitats presents i futures de suport i acompanyament personal, establint estratègies per mantenir i millorar la qualitat de vida de la persona ateses i garantir el respecte a la seva voluntat, desigs i preferències.
 2. Realitzar coordinació i seguiment amb els diferents agents implicats; recursos i serveis que puguin donar resposta a les necessitats de les persones ateses: administració, laboral, habitatge, temps lliure, salut; etc.
 3. Elaborar, actualitzar i avaluar el seguiment del Pla individual de treball, conjuntament amb l’equip interdisciplinari, i amb la participació del usuari.
 4. Fomentar i establir un vincle de suport amb les persona ateses i en coordinació amb l’auxiliar de tutela.
 5. Realitzar tasques de gestió, seguiment, control i/o supervisió en l’àmbit econòmic i patrimonial quan sigui necessari.
 6. Realització d’informes i altres gestions de caràcter administratiu.
 7. Fer les visites periòdiques i entrevistes de seguiment amb els usuaris i realitzar el acompanyament i suport necessaris en activitats com: vinculació a serveis, visites mèdiques, canvi de lloc de vida, tràmits judicials, etc.
 8. Articular les mesures de suport necessàries per a garantir l’exercici de la capacitat jurídica de les persones ateses en el servei i fomentar la participació comunitària d’aquestes.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:

 • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit
 • DATA D’INCORPORACIÓ: maig 2024.
 • JORNADA ANUAL:  1.720 hores.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:

FORMACIÓ:

 • Titulat/da Grau Mig: Educació Social i/o Treball Social.

EXPERIÈNCIA:

 • Experiència en atenció directa amb persones amb TM.
 • Experiència professional de suport en l’exercici de la capacitat jurídica.

LLENGÜES: castellà i català.

APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a…)

 • PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
 • CÀRREC: Gerent

Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 019/2024FCHMSM.

S’acceptaran currículums fins el dia 22 de juny de 2024.

Aquesta oferta serà publicada a: Web del Grup CHM Salut Mental, Col·legi Treball Social, Col·legi Educació Social, Torre Jussana, Portal Ocupació Tercer Sector i Xarxanet.

Skip to content