Referent de famílies participants a la xarxa local atenció a la infància

El Casal dels Infants

Fins el 06/09/2023


SALARI: 1.650,85 euros bruts mensuals x 12 pagues.

El Casal dels Infants busca incorporar dues persones referents de famílies participants a la xarxa local d’atenció a la infància amb els següents requisits:

Formació:

 • Titulació universitària en el camp social, preferentment en Treball Social (es valorarà també Educació Social, Pedagogia i Psicologia acreditant experiència i/o formació complementària).

Experiència

 • Mínim 1 any d’experiència.
 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
 • Domini en competències digitals i experiència en aplicacions informàtiques de gestió de dades.
 • Molt valorable coneixement del Programa de CaixaProinfància.
 • Experiència laboral en atenció a infants i famílies en situació de risc, elaboració, seguiment i coordinació de plans de treball.
 • Experiència en el treball amb serveis socials i altres agents implicats en l’atenció integral a infants i famílies vulnerables.

Competències

 • Actitud oberta i empàtica.
 • Capacitat per establir relacions professionals i de confiança amb persones, famílies, grups, organitzacions i  comunitats.
 • Capacitat per prevenir i atendre situacions de crisi.
 • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos.
 • Capacitat de treballar en equip.
 • Dinamisme i autonomia.
 • Alta capacitat de negociació i resolució de conflictes.
 • Alta capacitat organitzativa i de planificació.

Feina

 • Elaboració i seguiment dels plans de treball a partir de l’anàlisi de necessitats, diagnòstic de vulnerabilitat i acords amb les famílies.
 • Derivació de les famílies a les entitats prestadores dels serveis que requereixin, compartint el pla de treball, fent seguiment de la seva execució i avaluant-ne els resultats.
 • Valoració, tramitació  i seguiment de prestacions de béns.
 • Gestió administrativa dels plans de treball i recursos de béns i serveis gestionats.
 • Informació i assessorament a les famílies dels recursos del territori (Badalona i Santa Coloma de Gramenet o Barcelona i Sant Adrià de Besòs).
 • Participació en espais de xarxa i taules de treball territorials.
 • Treball conjunt amb el Coordinador de la Xarxa local i equip del Casal.

 

 

Skip to content