Psicòloga SIAD Vallès Oriental

ETIC HABITAT

Fins el 14/07/2024


SALARI: Categoria llicenciada conveni Acció Social.

Busquem incorporar 1 psicòloga per treballar en 2 SIADS municipals, a la zona del Vallès Oriental.

El servei es tracta de donar atenció psicològica i suport emocional a dones usuaries del Servei d’Informació i Atenció a la Dona d’aquests 2 municipis. Els àmbits d’atenció són diversos: violències, laboral, familiar, malestars emocionals, etc. que afecten a les dones pel fet de ser dones.

Es farà coordinació amb diferents serveis municipals (servei jurídic, serveis socials, EAP, policia, etc)

S’ofereix supervisió de casos i coordinació setmanal amb la responsable del servei.

Jornada: 23h/setmanals (10h en un servei i 13h en l’altre)

Horari: Dilluns sencer, Dimecres matí, Dijous sencer i Divendres matí.

Incorporació: Juliol/Setembre

Contracte indefinit per almenys 3 anys.

Ves al contingut