Psicòloga especialitzada en violències masclistes SIE Barcelonès Nord

Fundació IPSS

Fins el 24/05/2024


SALARI: 2.056,48€ bruts mensuals x 12 pagues.

Fundació IPSS necessita incorporar una psicòloga especialitzada en violències masclistes per a formar part de l’equip d’atenció del Servei d’Intervenció Especialitzada per a dones víctimes de violència masclista situat a Badalona.

Funcions:

 • Acompanyar les dones individualment o en grup en el seu procés de recuperació i reparació del dany causat per la violència patida.
 • Realitzar l’acompanyament terapèutic a les dones en la identificació de les relacions abusives i les possibles situacions de risc, tant per a elles com per a les filles i fills.
 • Elaborar i dur a terme el seguiment del Pla de treball de la dona juntament amb ella i la resta de l’equip multidisciplinari.
 • Compartir i coordinar-se amb l’equip amb relació als casos atesos.
 • Coordinar-se amb la xarxa social externa, pública i/o privada, especialment de salut mental.
 • Organitzar i dinamitzar les sessions en grup.
 • Atendre situacions d’urgència que requereixen contenció, dins l’horari habitual.
 • Elaboració d’informes quan es requereixi.
 • Fer el registre de les sessions i/o intervencions dutes a terme.

Requisits:

 • Formació acadèmica necessària:
  • Llicenciatura o Grau en Psicologia.
  • Formació específica en perspectiva de gènere i violència masclista.
  • Formació en teories feministes.
  • Formació en violència sexual.
 • Experiència professional mínima de 2 anys d’atenció en dones en el camp de les violències masclistes.
 • Coneixements  d’intervenció psicoterapèutica i/o perspectiva de trauma.

Condicions:

 • Data d’incorporació: immediata.
 • Tipus de contracte: indefinit.
 • Jornada laboral: 38.5 hs/setmanals.
 • Horari: a determinar.

 

Skip to content