Psicòloga especialitzada en violències masclistes Servei d’Acolliment i Recuperació

Fundació IPSS

Fins el 24/05/2024


SALARI: 1.140,64€ bruts mensuals x 12 pagues. Segons conveni d’acció social cicle continuat.

Fundació IPSS necessita incorporar una psicòloga especialitzada en violències masclistes per a formar part de l’equip de professionals del Servei d’Acolliment i Recuperació (SAR) per a dones supervivents de violència masclista i les seves filles i fills al Barcelonès.

Funcions:

 • Oferir espai individual de suport psicològic a les dones i als seus fills i filles.
 • Fer el registre de les sessions i/o intervencions dutes a terme.
 • Elaboració d’informes quan es requereixi.
 • Valorar l’impacte de la situació de violència en les dones i els seus fills i filles.
 • Oferir un espai d’atenció grupal a les dones, juntament amb altres professionals.
 • Elaborar, d’acord amb la dona i l’equip educatiu, dins l’àmbit psicològic el seu pla de recuperació i fer-ne el seguiment.
 • Derivar i acompanyar a les dones i als seus fills i filles a la xarxa de salut del territori (CSMA, CSMIJ, CDIAP, metges o altres recursos de la xarxa).
 • Coordinar-se de manera periòdica amb la resta de professionals de l’equip i del SIE.
 • Assessorar a la resta de professionals de l’equip des de la perspectiva psicològica, en relació als processos de les dones.
 • Participar activament en les reunions d’equip i les reunions intraequip de manera setmanal.
 • Dissenyar i implementar tallers dirigits a les dones.
 • Dinamitzar grups amb infants i adolescents.
 • Portar a terme píndoles formatives per l’equip professional.

Requisits:

 • Formació acadèmica necessària:
  • Llicenciatura o Grau en Psicologia
  • Formació específica en perspectiva de gènere i violència masclista
  • Formació en teories feministes
  • Formació en violència sexual
 • Experiència professional mínima de 2 anys en l’atenció a dones i/o infants i adolescents en el camp de les violències masclistes.
 • Coneixements  d’intervenció psicoterapèutica i/o perspectiva de trauma

Condicions:

 • Data d’incorporació: immediata.
 • Tipus de contracte: indefinit.
 • Jornada laboral: 20h/setmanals.
 • Horari: a determinar.
Skip to content