Psicòleg/òloga en l’àmbit de la prevenció del consum de drogues

Grup ATRA

Enviar CV a sribas@grupatra.org

Fins el 27/01/2023


SALARI: 1.291€ x 12 pagues.

Lloc de treball:

1. Necessitem:

 • Professional per treballar al PROGRAMA SAFAD de prevenció de conductes potencialment addictives per a famílies de infants, adolescents i joves.
 • Busquem professional amb titulació universitària de llicenciatura/Grau en Psicologia, amb formació i experiència en l’àmbit de la prevenció, preferentment d’aquelles conductes relacionades amb l’ús d’eines digitals i el consum de drogues.
 • Es valorarà que la persona candidata tingui formació en perspectiva de gènere i promoció de la salut.
 • Entitat: ATRA Associació.
 • Durada: de febrer a juny (5 mesos).
 • Horari: De dilluns a divendres (2 matins i 3 tardes).
 • Jornada: 25h setmanals.
 • Lloc: Baix Llobregat.
 • Incorporació: febrer.

2. Titulació: Llicenciatura o Grau en Psicologia.

Funcions:

 • Realització de tallers per a famílies.
 • Atenció i orientació a famílies per a l’abordatge de les situacions familiars derivades del ús problemàtic dels entorns digitals i del ús de drogues.
 • Formació i orientació als centres educatius de la comarca en matèria de prevenció de conductes potencialment addictives.
 • Gestió d’eines digitals del programa.
 • Coordinació amb la xarxa formal i no formal del territori d’actuació.
 • Realització d’informes i memòries del programa.

Requisits:

 • Indispensable: Llicenciatura o grau en Psicologia.
 • Experiència mínima de 2 anys en l´àmbit d’atenció a famílies, joventut i prevenció de conductes addictives.
 • Formació específica en aquests àmbits i en perspectiva de gènere.
 • Domini de les eines digitals i les xarxes socials més utilitzades per les persones joves.
 • Coneixements en dinamització de grups.
 • Carnet de conduir i vehicle propi.
 • Competències requerides:
 • Iniciativa, planificació i organització.
 • Treball en equip i cooperació.
 • Autoconfiança i empatia.
 • Compromís amb l’organització.
 • Flexibilitat i gestió del canvi.
 • Aprenentatge i utilització de coneixements.

Contacte:

 • Persones interessades enviar CV a: Sandra Ribas
 • Correu electrònic: sribas@grupatra.org

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).

Skip to content