Psicòleg/a Reus

CEAR

Fins el 30/07/2023


SALARI: Segons taules salarials i Conveni de CEAR.

Objectius del lloc

Atendre les dificultats d’adaptació de les persones sol·licitants de protecció internacional, refugiades i apàtrides i impulsar el desenvolupament de competències i habilitats psicosocials, mitjançant el desenvolupament de processos individuals i/o col·lectius d’avaluació, diagnòstic i seguiment psicològic, en estreta col·laboració i coordinació amb els serveis psicològics de referència, per tal de garantir un estat òptim de la salut i la preparació per a la vida autònoma dels/de les beneficiaris/àries del Programa. En dependència directa del Responsable Territorial de la Delegació.

Funcions principals

 • Identificar les necessitats d’atenció psicològica/psiquiàtrica del col·lectiu d’atenció.
 • Detectar, avaluar i fer el seguiment de possibles vulnerabilitats o necessitats particulars de les persones ateses des del Servei.
 • Derivar recursos d’atenció psicològica/psiquiàtrica per a situacions específiques que requereixin una atenció especialitzada en la matèria concreta (violència de gènere, trastorns de salut mental greu, consum, trastorns alimentaris, etc.).
 • Realitzar atencions grupals on es treballin, des d’una perspectiva integral, les expectatives, la promoció de la salut, l’autoestima, la gestió de l’estrès, les estratègies d’afrontament i la resiliència, el trauma, la culpa, el dol i les atencions psicològiques clíniques, quan així es valori.
 • Elaborar informes psicològics que resultin d’utilitat per acreditar la situació de la persona atesa, a fi de ser inclosa al pertinent itinerari i, si escau, que puguin ser emprats per acreditar davant de les diferents administracions la vulnerabilitat psicològica de la persona atesa.
 • Realitzar acompanyaments a recursos especialitzats, en els casos que així es valori.
 • Dur a terme actuacions encaminades a la prevenció d’eventuals danys psicològics més grans.
 • Realitzar diagnòstics psicològics (segons criteris del DSM-V), amb un coneixement especial del trastorn d’estrès posttraumàtic.
 • Realitzar mediació en situacions de conflictes i intervenció durgència en situacions de crisi.
 • Apropar els professionals de l’entitat, d’una manera senzilla, a la realitat psicològica de la migració i l’asil (noves publicacions i estudis).
 • Elaborar informes, memòries, adaptacions, propostes de millora de plans i projectes relacionats amb el programa datenció i gestió administrativa derivada.
 • Realitzar registre a la base de dades SIRIA, base de dades de l’entitat i qualsevol altra dependent de la gestió del Programa.

Requisits

Formació:

 • Titulació universitària en psicologia.
 • Col·legiació.
 • Habilitació com a Psicòleg/a General.
 • Coneixement dels recursos socials (principalment sanitaris).
 • Coneixement dels serveis públics de salut, especialment els de salut.
 • Coneixement de llengües: francès, àrab i/o anglès.

Experiència:

 • Experiència mínima de 3 anys de feina en atenció psicològica.

Competències professionals:

 • Compromís.
 • Treball en equip.
 • Planificació i organització.
 • Capacitat danàlisi.
 • Capacitat de negociació i mediació.
 • Capacitat relacional i de comunicació.
 • Capacitat de Resiliència.
 • Capacitat de gestió emocional i habilitats socials.
 • Capacitat de treball en equip i ambients interculturals.

Es valorarà:

 • Haver format part de CEAR en qualitat de persona voluntària o treballadora.
 • Certificat de discapacitat igual o superior al 33%.
 • Experiència al tercer sector.
 • Experiència de 2 anys amb persones migrants i/o refugiats, menors i víctimes de violència de gènere.
 • Formació en Igualtat de Gènere.

S’ofereix:

 • Incorporació immediata.
 • Jornada completa.
 • Horari L-V de 8 a 15h.
 • Contracte indefinit.
 • Vacances: 25 dies + 5 dies AAPP
 • Lloc de treball: Reus, Catalunya.
Skip to content