Psicòleg/a mitja jornada SPE Infantil

Intress

Respondre el formulari

Fins el 29/04/2024


SALARI: 918,51€ + plus validació 46,46€ bruts mensuals x 14 pagues: 13.416,66€ bruts anuals.

Ubicació Cerdanyola del Vallès (Espanya) / Vacants 1

Resum

Intress cerca un/a Psicòleg/a a mitja jornada per formar part de l’equip del servei de protecció d’emergència per infants d’Ucraïna, ubicat a Cerdanyola del Vallès, Barcelona.

La persona seleccionada haurà de proporcionar atenció psicològica especialitzada a les persones usuàries ateses per a la millora de la seva salut mental, independència i qualitat de vida per al seu propi benestar.

Què farás?

 • Seguiment de les situacions familiars dels nens i nenes acollides al centre.
 • Exploració psicològica de la situació familiar del nen/a, la situació actual i antecedents familiars i personals en salut.
 • Valoració del funcionament personal, estructura i models de relació.
 • Elaborar juntament amb l’equip la primera impressió diagnòstica i hipòtesi de treball.
 • Valoració de vincles emocionals, capacitat de protecció i factors de risc en el nen, de la consciència de les dificultats i de la capacitat/motivació per al canvi, vinculació a recursos d’ajuda, etc.
 • Realitzar el diagnòstic psicològic del/a nen/a, anamnesi individual i exploració de la situació emocional.
 • Exploració del nivell cognitiu, proves projectives de personalitat, observació del joc individual i en el grup. Detecció de dificultats a nivell de salut mental.
 • Redacció d’informes propis del centre (de seguiment i valoració, informes psicosocials…) i de derivació a servei especialitzat, si fos necessari.
 • Participar en el procés de valoració i reunions d’equip.
 • Participar en la formulació de les propostes necessàries per al benestar del nen/a i el pla de millora en coordinació amb la resta de l’equip, donar suport i orientació des de la seva disciplina a l’equip del centre.
 • Coordinar-se amb la xarxa de professionals de recursos que hagin intervingut prèviament amb el menor, amb els diferents equips de la DGAIA o de la xarxa comunitària per al seguiment del nen/a.

Què oferim?

 • Incorporació: immediata.
 • Jornada: 19h setmanals.
 • Horari: de dilluns a dijous amb horari flexible que pot ser de matins i tardes + teletreball.
 • Formaràs part d’una entitat dedicada a l’àmbit social, on creiem en la integració de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat social.

Requisits

 • Formació acadèmica necessària:
 • Llicenciatura o Grau en Psicología.
 • Experiència professional necessària:
 • Almenys 2 anys realitzant diagnòstics psicològics i de dinàmiques.
 • Coneixement de models parentals.
 • Experiència en diagnòstic en matèria de maltractament i abús infantil.
 • Coneixement en psicopatologia i diagnòstic clínic.
 • Coneixements necessaris:
 • Coneixement del Sistema de Protecció Infantil a Catalunya.
 • Treball amb famílies en situació de dificultat social.
 • Bona capacitat de comunicació.
 • Bona capacitat de redacció.
 • Nivell C de Català.
 • Altres aspectes i coneixements a valorar:
 • Es valorarà positivament el Postgrau/Màster en Psicopatologia i diagnòstic clínic i en Models Parentals i la Formació en Sistèmica i/o Treball amb famílies.
 • Valorem molt sobre tot, les ganes d’aprendre, la predisposició i la bona actitud per generar un bon espai de treball!

IMPORTANT: Necessari disposar del certificat negatiu de delictes penals de naturalessa sexual.

Aquesta oferta pot ser una bona oportunitat per formar part d’una gran entitat de l’àmbit social, molt conscienciada amb la realitat de la nostra societat.

Volem que t’hi quedis, perquè volem crèixer amb tu!

Intress es compromet a través de la seva Política de Gestió de Persones i compromisos adoptats en l’III Pla d’Igualtat de Intress, en el seu Eix 2, a gestionar els processos de selecció externa i promoció interna amb el compromís d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, tant des de Intress com des de les entitats col·laboradores, que asseguraran la igualtat i dotaran de perspectiva de gènere als seus processos selectius.

Skip to content