Psicòleg/a i/o treballador/a social – CET

GRUP SANT PERE CLAVER

Fins el 25/05/2023


SALARI: 1.295,08€ bruts mensuals x 14 pagues = 18.131,19€ bruts anuals.

Pere Claver Grup som una entitat sense ànim de lucre, i de servei públic, que atenem persones amb problemes de salut mental, persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius vulnerables, mitjançant una xarxa de centres i serveis comunitaris, residencials i productius, de caràcter sanitari, social i laboral, i majoritàriament concertats amb les administracions públiques.

Cerquem una persona polivalent amb iniciativa i motivació per integrar-se a l’Equip Multidisciplinar de Suport (EMS) del Centre Especial de Treball. Participarà dels processos i programes d’acompanyament a les persones amb discapacitat i/o diagnòstic de salut mental:

 • Gestionar processos de selecció i acollida per donar resposta a les ofertes de treball que es generin al CET.
 • Desenvolupar el Pla d’Acompanyament Individual que reculli els interessos i les necessitats de la persona i els suports, les adaptacions o les actuacions que permetin el seu desenvolupament personal i professional. Acompanyament a les famílies.
 • Implementar el Programa d’Orientació Laboral per a les persones que es trobin en cerca de feina i vulguin fer el pas a empresa ordinària. Realitzar itineraris d’inserció, accions individuals o grupals encaminades a la millora de l’ocupabilitat, treballant les seves competències personals i professionals vers la recerca activa de feina. Planificar, realitzar i avaluar accions d’orientació, intermediació laboral i treball en suport.
 • Promoure els principis de les organitzacions àgils i centrades en la persona, i que fomentin l’autonomia, la inclusió, viure en plenitud, l’accessibilitat universal, les relacions basades en el respecte i la dignitat. Alinear els valors, les creences, les relacions i les pràctiques amb aquest model.
 • Promoure la participació comunitària. Coordinació amb la xarxa de serveis socials i sanitaris.
 • Avaluar periòdicament l’activitat i els processos, fer seguiment d’indicadors i participar en la justificació del servei.
 • Participar en el disseny, la implementació, l’avaluació i la justificació de programes subjectes a subvencions.
 • Garantir la fiabilitat de les dades i l’elaboració dels informes que sol·liciti l’autoritat administrativa. Compliment de la normativa de protecció de dades, prevenció de riscos, qualitat i perspectiva de gènere, així com qualsevol altre requisit o  normativa vigent que afecti al servei.

Condicions laborals:

 • Tipus de contracte: Indefinit.
 • Horari: Jornada setmanal de 30h (75%), de dilluns a divendres de 8h a 14h o a determinar.
 • Categoria laboral: Tècnic/a Grau Mig.
 • Conveni Col·lectiu d’Aplicació: Tallers de Catalunya.

 

Skip to content