Psicòleg/a i/o Psicopedagog/a especialitzat/da en atenció a persones amb autisme i les seves famílies

CRAB Fundació d'Aprenem Autisme

Enviar CV a rrhh.crab@gmail.com

Fins el 30/06/2023


SALARI: Segons conveni.

Aprenem Autisme entitat dedicada a les persones amb autisme i les seves famílies cerca un/a psicòleg/a i/o psicopedagog/a per formar part de l’equip d’intervenció terapèutica educativa del CRAB Fundació.

La finalitat és oferir una intervenció integral, precoç, educativa i individualitzada a infants i joves amb autisme i les seves famílies en les diferents àrees del desenvolupament, per tal d’aconseguir la promoció de la seva màxima autonomia personal i per treballar per a l’accessibilitat i la inclusió en el seu entorn familiar, educatiu i social, desenvolupant i afavorint aprenentatges d’autonomia, acadèmics, habilitats socials i de comunicació.

Les principals funcions seran:

Quant a l’atenció directa a persones amb autisme i les seves famílies:

 • Realitzar sessions d’intervenció directa als locals de l’entitat o en el context (domicili, escola…) de la persona amb autisme.
 • Establir el pla de treball i avaluació de resultats: avaluació de necessitats, elaboració, supervisió i actualització del pla de treball de cada usuari on s’estableixen els objectius de treball.
 • Registres de seguiment de la intervenció. Passació de tests i proves si s’escau.
 • Planificació, preparació i realització d’intervencions en grup (tallers d’habilitats socials o treball en grup).
 • Coordinació i treball en equip amb altres professionals de l’equip d’intervenció del CRAB que atenguin a la persona amb autisme i la seva família.
 • Reunions de coordinació amb les famílies, centre educatius i/o altres professionals per a coordinar l’atenció a la persona amb autisme i redacció d’acta de la reunió.
 • Acompanyar i ser el referent de les famílies ateses per promoure el seu apoderament en l’atenció al seu fill/a amb autisme.
 • Acompanyar i atendre a les famílies a través dels diferents canals de comunicació (entrevistes, trucades, emails i comunicació via Telegram).
 • Redacció d’informes.
 • Disseny i preparació de materials necessaris per a la intervenció.
 • Complimentar i signar demandes de subvencions i/o beques a demanda de les famílies.
 • Complimentar els documents de gestió del servei d’intervenció i mantenir actualitzada la documentació de cada usuari.
 • Arxiu de la documentació i materials d’intervenció al Dropbox de l’entitat.
 • Participació en la formació d’alumnes amb pràctiques.

Quant a l’equip d’intervenció:

 • Informació i coordinació amb la responsable d’àrea.
 • Assistència a les reunions setmanals de l’equip d’intervenció o d’altres reunions que convoqui l’entitat.
 • Assistència a les formacions internes organitzades per la responsable d’àrea.
 • Establir línies de treball conjunt per crear i dissenyar projectes.
 • Participació com a ponent en activitats formatives realitzades des de l’entitat.
 • Actualització i formació en metodologies d’intervenció.

Quant a l’entitat Aprenem Autisme:

 • Participació en projectes i activitats que es duguin a terme des de l’entitat.
 • Complimentar registres de gestió de l’entitat.
 • Assistència a les formacions internes organitzades per l’entitat.

Busquem una persona amb:

 • Formació acadèmica tipus grau en Psicologia i/o Psicopedagogia.
 • Coneixements en autisme.
 • Experiència en atenció directa a persones amb autisme i les seves famílies.
 • Coneixements de Sistemes Alternatius i Augmentatius de la comunicació (SAAC).
 • Es valorarà: màster o postgrau d’especialització en autisme i coneixements en metodologies específiques d’intervenció (Denver, Pact, TEACCH, ABA…).
 • Coneixement expert en paquet office.

Requisits mínims:

 • Identificació i compromís amb el projecte.
 • Habilitats en comunicació.
 • Capacitat d’empatia i assertivitat.
 • Capacitat organitzativa i ordre.
 • Responsabilitat.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat de presa de decisions.
 • Autonomia i autogestió.
 • Flexibilitat.
 • Iniciativa.
 • Català i castellà parlat i escrit. Es valorarà el coneixement d’altres llengües.
 • Disponibilitat de desplaçament a Barcelona i al Baix Llobregat.

Experiència:

 • Experiència mínima de dos anys en l’atenció a persones amb autisme i les seves famílies.
 • Es valorarà experiència en el Tercer Sector.
 • Es valorarà experiència en la gestió d’equips d’intervenció.

Oferim:

 • Contracte indefinit.
 • Horari i jornada: jornada completa de 40h (horari comprès entre les 9 i les 19h).

Si esteu interessats podeu enviar el vostre Currículum Vitae a:

 • Att. Laia Peña (Responsable Àrea d’intervenció i formació del CRAB Fundació)
 • Assumpte: Ref. Vacant Professional especialitzat en atenció a persones amb autisme i les seves famílies.
 • Email: rrhh.crab@gmail.com
 • Data límit: fins el 30 de juny.
Ves al contingut