PROSPECTOR/A PROGRAMA MAIS

Insercoop

Fins el 28/11/2022


SALARI: 2.080 € bruts/mensuals (aprox.)

Tasques a realitzar

Contacte i relació amb les empreses i identificació de noves necessitats de les empreses.

 • Suport en la definició de perfils professionals i de les ofertes de treball.
 • Seguiment de les ofertes gestionades.
 • Seguiment de les insercions realitzades.
 • Suport a l’empresa en tot el procés.
 • Informació a l’empresa dels ajuts i incentius per a la contractació de persones i suport en la gestió de la documentació.
 • Identificació de candidats/ates per a les empreses.
 • Procés de pre-selecció: entrevistes i sessions grupals.
 • Encaix i presentació de candidatures.
 • Gestió de les pràctiques a les empreses i seguiment pel que fa a l’òptim acompliment de les funcions del/de la candidat, si s’escau.
 • Seguiment de la inserció pel que fa a l’òptim acompliment de les funcions del/de la candidat.

Formació

 • Educació Social, Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia, Sociologia, Antropologia, o altres formacions del camp social.

Experiència

 • Haver fet prospecció amb empreses.
 • Haver atès persones en situació de risc d’exclusió social i/o persones perceptores de la RGC.
 • Experiència en plans de diversitat.

Condicions laborals

 • Contracte indefinit.
 • Jornada completa: 38,5 h/set.
 • Durada dels projectes: fins al 31 abril del 2023.
 • Incorporació prevista: immediata.
 • Llocs de treball: Barcelona, L’Hospitalet, el Vallès, el Baix Llobregat.
 • Horari: matí i dues tardes; divendres teletreball.
 • Pla Formatiu de l’entitat amb supervisió de casos.
Skip to content