Professional docent pel Curs de “Formació per preparar la prova d’obtenció del Graduat d’Educació Secundària Obligatòria” (GESO) per a majors de 18 anys

VINCLE, Associació per la recerca i l'Acció Social

Respondre el formulari

Fins el 28/01/2024


SALARI: Segons conveni d’acció social.

Tasques i funcions:

 • Impartir les diferents matèries formatives: els mòduls de comunicació, social i científictecnològic.
 • Participar del procés de difusió i comunicació de la iniciativa entre la població gitana del territori.
 • Gestionar un registre actualitzat dels i les participants del projecte.
 • Preparar, implementar i corregir les proves de nivell que hauran de passar els candidats i candidates que s’incorporen de nou al programa, d’acord amb els models facilitats per la DGACC.
 • Coordinació amb el o la dinamitzador/a territorial per atendre els participants i les seves famílies portar a terme tasques de control, motivació, assessorament i dinamització del grup.
 • Donar suport i assessorament als participants en aquelles qüestions vinculades al desenvolupament del programa.
 • Matricular els estudiants a les proves oficials (matriculació online) per tal que puguin examinar-se de la prova de graduat escolar en secundària o d’accés a la universitat quan sigui convocada.
 • Coordinar-se amb el responsable de l’equipament cívic, centre escolar o de l’espai on es fa la formació, amb la persona dinamitzadora i amb el personal tècnic de la DGACC que coordina el PIPG.
 • Donar suport específic als participants que s’examinin de la prova oficial.
 • Avaluar la formació realitzada.

Requeriments i Competències:

 • Titulació de magisteri/pedagogia o llicenciatura en les àrees a treballar (Filologia, Física,Matemàtiques, Història, o en l’àmbit de les Ciències Socials).
 • Coneixement i experiència formativa en les matèries requerides: Llengües, ciències socials i àmbit científic-tecnològic.
 • Experiència de treball amb el poble gitano.
 • Experiència en el treball amb grups en risc d’exclusió social.

Característiques:

 • Jornada de 8h setmanals.
 • Horari: de dilluns a dijous de 10h a 12h.
 • Lloc de treball: Figueres.
 • Contracte indefinit després del període de prova.
 • Incorporació: 29/01/2024.
Ves al contingut