Professional de l’educació social

COLECTIC - Tecnologia per la transformació social

Respondre el formulari

Fins el 07/09/2023


SALARI: Sou brut anual: 29.313,12 en 14 pagues

Busquem una professional de l’àmbit social per incorporar-se a l’equip de Colectic.

La persona escollida s’incorporarà a un equip multidisciplinar i treballarà majoritàriament amb adolescents i joves tant en l’àmbit del lleure com del treball comunitari i la inserció social. També realitzarà cursos formatius, inserció laboral i projectes de dinamització comunitària amb població adulta.

La professional que busquem ha de tenir experiència i creativitat en l’ús de les TIC com a eina de treball social i comunitari. Principalment, en la realització d’activitats audiovisuals: blocs, xarxes socials, àudio, vídeo i multimèdia, etc.

A més, haurà de ser una persona amb iniciativa i habilitats en el disseny i realització d’accions educatives i la seva posterior avaluació, per aquesta raó es demana experiència en redacció de projectes, subvencions, memòries i justificacions.

S’incorporarà a la coordinació amb altres serveis i entitats per dur a terme propostes de treball en xarxa.

La missió de la cooperativa és Treballar per la transformació social a través de la participació, l’aprenentatge i la socialització de les TIC. Per fer-ho oferim un espai de lleure tant per joves com per adults. Colectic es caracteritza per ser un referent en l’ús de les TIC com a eines per dur a terme els seus objectius socioeducatius.

Oferim

 • Contracte indefinit.
 • Jornada completa, majoritàriament en horari de tardes.
 • Incorporació al setembre del 2023.
 • Incorporació a un equip jove i multidisciplinari.
 • Incorporació a una cooperativa amb millores socials de conciliació i temps.
 • Unir-te a una entitat en contínua evolució i amb projectes innovadors tant metodològicament, socialment com tecnològicament.

Requisits

 • Formació en l’àmbit de l’educació social o treball social (mínim llicenciada o graduada).
 • Coneixement i ús de les TIC i l’audiovisual (blocs, xarxes socials, àudio, vídeo i multimèdia, etc.), valorarem especialment si són aplicades en àmbits pedagògics i/o d’intervenció social.
 • Capacitat de treball en xarxa i de gestió de projectes comunitaris i coordinació d’equips.
 • Experiència de treball amb joves dins del camp del lleure, la inclusió social i el treball comunitari.
 • Experiència amb la redacció de subvencions i justificacions.
 • Nivell C o superior de català.
 • Títol de Direcció o Monitora de lleure.
 • Habilitats i competències desitjades: proactiva, resolutiva, capacitat de mediació, treball en equip, capaç de treballar en situacions adverses, acostumada a treballar amb col·lectius en risc social, perspectiva de gènere.

També es valorarà

 • Coneixement i ús de les TIC en l’àmbit de la robòtica educativa i la programació.
 • Coneixement o experiència en diversitat funcional i necessitats educatives específiques.
 • Experiència en realització d’activitats formatives.
 • Experiència de treball amb adults dins del camp de la inserció social i el desenvolupament comunitari.
 • Coneixements de programari lliure i entorns GNU/Linux.
 • Coneixements de l’àmbit cooperatiu.
 • Idiomes.
 • Disponibilitat d’incorporació immediata.
 • Experiència mínima de 3 anys.
Skip to content