PROFESSIONAL DE L’ÀMBIT SOCIAL PER A L’EQUIP D’ATENCIÓ A ADULTS

Associació EXIL

Fins el 22/04/2024


SALARI: Remuneració segons conveni

FORMACIÓ / EXPERIÈNCIA:

  • Educació social o treball social
  • Traumateràpia sistèmica
  • Drets Humans
  • Perspectiva de Gènere
  • Experiència en la matèria

IDIOMES:
Castellà i català (anglès recomanable)

OFERTA: Treballar amb l’equip d’adults composat per terapeutes especialitzats en trauma. Oferir atenció i acompanyament a persones adultes i famílies afectades por violacions dels drets humans
(violència masclista, persecució, guerra, tortura, discriminació, maltractaments infantils durant la infància…). Les funcions de la plaça vacant estan centrades en l’atenció directa individual (i grupal),
organització d’activitats sòcio-culturals, coordinació amb la xarxa de recursos freqüent, seguiment de les reunions d’equip i, puntualment, redacció d’informes o participació en formacions.

CONDICIONS:

  • Contracte laboral de 10 hores
  • Remuneració segons conveni
  • Incorporació immediata (entrevistes a finals d’abril)

INFORMACIÓ:
Enviar CV actualitzat i carta motivació a exilspain@pangea.org
Persona de referència: Jorge Barudy (director)
L’Associació EXIL està ubicada al Districte de Gràcia de Barcelona

Ves al contingut