Preparador/a laboral

Fundació CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 11/11/2023


SALARI: 18.013 euros bruts anuals aproximats.

FUNCIONS PRINCIPALS:

 • Realització i dinamització de tallers i activitats grupals de potenciació d’hàbits laborals i capacitats personals i socials.
 • Realització d’activitats de millora de competències bàsiques i transversals.
 • Realització d’activitats grupals d’orientació laboral.
 • Dinamització de projectes d’Aprenentatge i Servei.
 • Col·laboració en tutories individuals i intervencions vinculades al pla individual de cada persona usuària.
 • Programació, avaluació i gestió de les activitats encomanades (registre i seguiment dels controls d’assistència i dels seguiments de les persones participants, elaboració de documentació i material didàctic, avaluació de les persones usuàries i de les activitats realitzades, …).
 • Participació en activitats de coordinació interna i externa.
 • Participació en la recollida de dades i la realització de projectes i memòries del servei.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:

 • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: substitució per excedència amb reserva del lloc de treball.
 • DATA D’INCORPORACIÓ: novembre 2023.
 • JORNADA ANUAL:  1.720 hores anuals.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:

FORMACIÓ:

 • CFGM en Oficis (fusteria, electricitat, …etc)
 • Es valorarà titulació en Integració Social.
 • Es valorarà formació en l’àmbit de la inserció laboral i/o en salut mental.

EXPERIÈNCIA:

 • Experiència en la realització d’activitats formatives, tallers (jardineria, fusteria, activitats creatives) i en dinamització de grups.
 • Es valorarà experiència en salut mental o amb col·lectius amb especials dificultats.
 • Es valorarà experiència en projectes d’Aprenentatge i Servei.

LLENGÜES: castellà i català.

APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

Skip to content