Preparador/a Laboral

La Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya

Fins el 27/06/2024


SALARI: 24.000€ bruts anuals.

La Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya és una entitat sense ànim de lucre creada l’any 1992. És fruit de la unió de l’Associació Catalana de Centres Especials de Treball, l’Associació de Centres Especials de Treball per persones amb discapacitat -entitat constituïda el 1981- i la Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo de Personas con Discapacidad de Fundación ONCE. Som la patronal representativa dels CET, amb més de 40 anys d’història a Catalunya.

Estem fent recerca un “orientador/a laboral” que té com a finalitat facilitar la inserció laboral de persones amb discapacitat, desenvolupant la seva ocupabilitat. Comporta accions de diagnòstic, informació, orientació, motivació, formació, tutorització, assessorament i acompanyament de persones al accés del mercat laboral i el manteniment del lloc de treball.

Requisits professionals:

 • Titulació de diplomatura o grau, preferentment, en Psicologia, Pedagogia o Psicopedagogia o Magisteri en Educació Especial.
 • Experiència en les tasques pròpies del lloc de feina.
 • Es valorarà formació en perspectiva de gènere.
 • Coneixements requerits: marc normatiu; coneixement del tercer sector social; coneixement integral dels recursos disponibles; coneixement dels sistemes de gestió transversals a l’entitat; ofimàtica (especialment Word, Excel i en l’aplicatiu Gestió Integrada d’Accions (GIA). Coneixements del programa SIOAS i prospecció d’empresa.
 • Habilitats requerides: capacitat d’organització i planificació; orientació a les persones i grups d’interès; capacitat de generar noves idees; creativitat i innovació; capacitat de comunicació; gestió del temps; gestió documental i de la informació: elaboració d’informes, memòries d’activitat i de presentació de resultats; atenció i concentració i orientació a resultats.
 • Actituds: responsabilitat; discreció i confidencialitat; compromís amb l’organització; treball en equip; sensibilitat cap als problemes socials; talant positiu i tenacitat.

Quines funcions realitzaràs com a Orientador/a laboral:

 • Realitzar el diagnòstic de la situació ocupacional de la persona participant.
 • Identificar la demanda, la motivació, les expectatives de la persona i les seves carències, potencialitats i competències.
 • Elaborar, fer el seguiment i l’avaluació dels plans o itineraris personalitzats d’inserció sociolaboral.
 • Realitzar accions d’informació, formació i assessorament orientades a la incorporació al mercat laboral.
 • Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents i professionals implicats (serveis socials d’atenció social primària i especialitzada, equip tècnic i altres recursos formatius i sociolaborals) assegurant un nivell òptim de comunicació.
 • Actuar de mediador entre l’oferta i la demanda laboral.
 • Valorar els resultats processals i finals de la intervenció, amb aplicació de les tècniques i els procediments d’avaluació adequats.

Què oferim :

 • Incorporació laboral l’1 de juliol de 2024.
 • Contracte laboral temporal amb possibilitats de fixe depenent atorgament subvenció SIOAS.
 • Grup i categoria professional: Grup 3. Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’oficines i despatxos.
 • Lloc de treball: Orientador/a laboral.
 • Vacants: 1.
 • En horari de dilluns a divendres de 8h a 16h.

Vols treballar amb nosaltres?

Si t’agradaria formar part de l’equip de La Federació:

 • Envia el teu currículum vitae, per competències, al correu electrònic lafederacio@lafederacio.cat amb la referència a l’assumpte del correu Orientador Laboral fins el 27 de juny de 2024.
 • Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.
Ves al contingut