Practicant observatori sobre educació a AFFAC

aFFaC

Enviar CV a seleccio@affac.cat

Fins el 30/11/2023


SALARI: Entre 700 € i 800 € mensuals (entre 20 i 30 hores setmanals)

L’aFFaC som la federació d’associacions de famílies d’alumnes de centres públics més gran de Catalunya (affac.cat). Representem a les AFA de tot el sistema educatiu públic català (des de bressol fins la universitat). Som més de 2.380 AFA i estem presents en el 100% de les comarques catalanes, representant més de 600.000 famílies. 

A l’aFFaC treballem per garantir un sistema d’educació públic, inclusiu, gratuït, de qualitat, intercultural i feminista. Per assolir aquest objectiu:

 • Actuem com a agent d’influència social i política en favor de l’educació pública.
 • Realitzem estudis i fem seguiment analític de les dades sobre educació per contribuir al millor coneixement dels problemes i preocupacions de la comunitat educativa.
 • Fomentem la participació associativa, la coordinació, el procés de reflexió i el desenvolupament de projectes comuns entre les AFA.
 • Oferim suport, assessorament, formació i projectes a les AFA.
 • Impulsem projectes educatius amb enfocament de justícia global.

L’Observatori de l’aFFaC té com a objectius:

 • Analitzar i fiscalitzar l’activitat de l’administració educativa a nivell local, autonòmic i estatal per tal de garantir a la ciutadania el dret a disposar d’informació veraç, contrastada i accessible.
 • Generar dades, informes i recerques en matèria educativa tant nivell nacional com supranacional amb l’objectiu de contribuir a millorar els estàndards de qualitat de l’educació pública.

DETALL DE L’OFERTA

 • Càrrec: Practicant de l’Observatori de l’aFFaC
 • Vacants: 1
 • Lloc de treball: Barcelona
 • Inici: desembre 2023
 • Tipus de contracte: Contracte de pràctiques de 4 mesos

Tasques

Les funcions principals estan lligades tant a l’anàlisi de dades del sistema educatiu català com en la contribució en la realització d’informes i recerques que l’equip de l’Observatori estigui desenvolupant. Entre les quals:

  • Recollir, revisar, analitzar i comparar les dades i xifres rellevants del sistema educatiu català preuniversitari, a nivell local, nacional i internacional.
  • Creació, recol·lecció i anàlisis de processos d’avaluació interna de l’entitat, amb una mirada inclusiva, interseccional i participativa.
  • Creació d’instruments de recol·lecció de dades quantitatives i qualitatives.
  • Recollir dades quantitatives i qualitatives.
  • Creació i depuració de bases de dades.
  • Anàlisis de dades quantitatives  i qualitatives.
  • Creació -en equip- d’informes i presentacions.

Perfil i competències/requisits

 • Formació a nivell de llicenciatura o Grau en economia, sociologia, o similar.
 • Formació i/o experiència en anàlisi de dades quantitatives en investigació social.
 • Cursant un Màster relacionat amb investigació social o en investigació en educació.
 • Tenir coneixements i/o experiència en estadística descriptiva, i inferencial.
 • Domini d’eines d’Office, especialment del programa Excel.
 • Domini d’altres programes de anàlisis de dades quantitatives.
 • Coneixement de català, castellà i anglès. En cas de no dominar la llengua catalana és imprescindible tenir disposició per aprendre-la. 
 • Compromís amb l’educació pública i interès en les polítiques educatives.

Es valorarà: 

 • Formació i/o experiència en anàlisi de dades qualitatives.
 • Formació i/o experiència en igualtat de gènere, inclusió, anti-racisme o polítiques públiques. 
 • Implicació, compromís i sensibilitat social.
 • Capacitat de treballar de manera metòdica.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat propositiva.
 • Capacitat d’organització i planificació.
 • Habilitats comunicatives escrites i orals.
 • Autonomia.
 • En igualtat de condicions es prioritzarà la contractació de persones racialitzades com a no blanques i/o migrades.

Oferim

 • Contracte de pràctiques de 4 mesos.
 • Incorporació al desembre de 2023.
 • Lloc de treball: seu de l’aFFaC a Barcelona ciutat.
 • Jornada: entre 20 i 30 hores setmanals.
 • Mesures de conciliació i horari d’entrada i sortida flexible.
 • Un dia de teletreball a la setmana.
 • Mesures de prevenció de violències masclistes: protocol contra violències masclistes en l’entorn laboral i comissió permanent interna per vetllar pel compliment del protocol.
Skip to content