Playing english a la Trinitat Vella

REFLEXES SCCL

Fins el 13/04/2023


SALARI: Retribució superior respecte al conveni de lleure: 290€ bruts mensuals.

El projecte consisteix en acompanyar de manera integral a les participants, en l’aprenetatge de la llengua anglesa tenint present la dimensió emocional i relacional.  Mitjançant metodologies dinàmiques i vivencials que permetin als infants experiències d’aprenentatge positives, de gaudi i motivadores, tant vers el seu propi procés d’aprenentatge i desenvolupament com amb l’entorn i els agents en els que es desenvolupa i actua.

Les sessions tenen lloc a l’IE Rec Comtal, un cop finalitzada la jornada lectiva, sent l’horari de l’activitat de 16:00h a 17:30h dues tardes a la setmana, dimarts i dijous. El projecte contempa tres hores d’atenció directa i dues hores de dedicació indirecta, aproximadament a la setmana.

Trinitat Vella

Tasques principals

 • Planificar, preparar i executar les activitats amb antel·lació.
 • Atenció integral tant a nivell grupal com individual.
 • Fer el seguiment evolutiu del infants.
 • Participar de les reunions de seguiment i de treball de l’equip pedagògic.
 • Coordinació amb la resta d’agents educatius vinculats al servei.
 • Comunicació amb les famílies.

Requisits

 • Estar en possessió del certificat negatiu de delictes sexuals.
 • Tenir capacitat de resolució de conflictes i de gestió de grups d’infants.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Coneixements demostrables de llengua anglesa.
Tallerista

Condicions laborals

 • Contracte fix discontinu.
 • Categoria tallerista.
 • Jornada
  • 5,25h/setmana. 3h d’atenció directa a infants + 2,25 hora indirecta (preparació i seguiment)
 • Contractació finals d’abril a 9 de juny 2023.

Si estàs interessada contesta envia’ns el teu CV amb l’assumpte PlayingEnglish a personal@reflexes.cat !

Skip to content