Plaça tècnica de divulgació i sensibilització

CIEMEN

Fins el 08/07/2024


SALARI: 1.278 € bruts mensuals.

Funcions

 • Codefinició, elaboració i difusió d’una serie de quatre pòdcasts sobre migració, memòria històrica i llengua dels pobles de les riberes sud i est de la Mediterrània, amb atenció especial pels que tenen comunitat a Catalunya: amazics, kurds, palestins i sahrauís.
 • Codefinir amb l’equip tècnic de Som Part els aspectes periodístics i formals de la sèrie de pòdcasts, elaborar el guió general de cadascun dels quatre podcasts, definir-ne els continguts principals i preparar una llista de fonts / persones a entrevistar. Aquesta tasca implica la facilitació de la participació de les entitats sòcies del projecte.
 • Enregistrament i muntatge dels pòdcasts.
 • Coordinació amb l’equip tècnic del projecte per a l’execució i difusió de l’activitat.
 • Redacció d’un informe final breu sobre l’execució de l’activitat.

Requisits

 • Formació universitària en Periodisme, Ciències de la Comunicació o similar.
 • Formació específica i/o experiència en projectes d’educació per al desenvolupament / educació per a la justícia global.
 • Coneixement i experiència en la gestió del cicle de projectes amb perspectiva de gènere i enfocament de drets humans. Així com en identificació, formulació, implementació i/o seguiment de projectes.
 • Coneixements i/o experiència en algun dels temes prioritaris de l’entitat: drets col·lectius, drets lingüístics i diversitat.
 • Domini de català, castellà i anglès, parlats i escrits.
 • Domini d’Office.
 • Disponibilitat per desplaçar-se per Catalunya.

Es valorarà

 • Coneixements sobre els pobles amazic, kurd, palestí i sahraui i sobre els pobles de les riberes sud i est de la Mediterrània.
 • Formació específica i/o experiència en cooperació cultural i educació per la pau.
 • Formació addicional en comunicació, especialment en formats sonors i en xarxes socials.
 • Coneixement d’altres llengües.

Competències transversals

 • Capacitat de treballar en equip i cooperació: capacitat per resoldre els problemes de forma conjunta amb els companys de treball. Treballar i cooperar amb els altres per la consecució d’una meta comuna.
 • Disposició per a la responsabilitat: capacitat de coordinació d’activitats i de treball autònom.
 • Capacitat de comunicació: saber expressar i presentar els propis pensaments i idees de manera clara. Saber escoltar i entendre els altres.
 • Adaptabilitat/flexibilitat: capacitat de generar estratègies de resposta als canvis de l’entorn de treball, a l’hora de resoldre tensions i promoure consensos, capacitat per treballar en xarxa amb altres organitzacions.
 • Disposició a l’aprenentatgeidentificar les mancances formatives que poden afectar al desenvolupament de les tasques i mantenir una actitud positiva vers l’aprenentatge per a millorar dels resultats.

Condicions de la plaça 

 • Contracte de 3 mesos a 25 hores setmanals.
 • Incorporació a mitjans de setembre de 2024.
 • Horari de matins de dilluns a divendres.
 • Plaça presencial.

Sol·licitud

 • Fins al 08 de juliol de 2024.
 • Enviar CV i carta de motivació a l´adreça: secretaria@ciemen.cat
 • Si us plau, absteniu-vos-en si no compteu amb algun dels requisits.
 • www.ciemen.cat 
Ves al contingut