Plaça de tècnica de gestió del Consell de Joventut d´Horta Guinardó (CJD7)

Consell de la Joventut d'Horta-Guinardó

Enviar CV a cjd7@cjd7.org

Respondre el formulari

Fins el 10/06/2024


SALARI: 12.026,60€ bruts anuals x dotze pagues.

Tasques a realitzar:

 • Acompanyament i suport a les entitats juvenils del territori en el desenvolupament de la seva activitat.
 • Dinamització i execució de projectes i espais comunitaris.
 • Relació amb agents institucionals i del territori (administracions, CJB, Plataforma de Gestió Ciutadana, taules de salut comunitària, etc.).
 • Organització i dinamització de tallers per a les joves als equipaments i centres educatius del districte.
 • Suport i acompanyament al secretariat del CJD7 (suport i seguiment de les jornades pròpies del CJD7, participació en la redacció de les línies estratègiques del CJD7, etc.)
 • Gestió interna i tasques d’administració (subvencions, justificacions, tresoreria, informes, actes, memòries, etc.)
 • Relació amb la gestoria per temes laborals i comptables.
 • Coordinació i seguiment dels equipaments i serveis (CJD7 , Punt7 i CJ Girapells).
 • Coordinació i gestió dels recursos humans de l’entitat.
 • Tasques comunicatives (dinamitzar les xxss, elaboració de cartelleria, etc.)

Es demana:

 • Experiència associativa i coneixement del teixit associatiu juvenil del districte d’Horta-Guinardó.
 • Capacitat i experiència en disseny, preparació i coordinació de projectes.
 • Coneixement en la gestió de pressupostos i tasques administratives.
 • Capacitat d’iniciativa i treball en equip.
 • Domini de l’entorn Windows, Paquet Office (Word, Excel…), Paquet Google (Gmail, Drive, Form…).
 • Flexibilitat horària. Principalment torn de tardes i algun matí.

Es valora:

 • Edat entre 20 i 30 anys.
 • Estudis en l’entorn de les Ciències Socials.
 • Domini de les xarxes socials (Twitter, Instagram…).
 • Coneixement del WordPress, Canva, Hootsuite, Trello i altres.
 • Coneixement de programari de disseny i tractament d’imatge i so.
 • Experiència en gestió i dinamització de grups, conducció espais de treball i espais participatius.
 • Formació complementària.
 • Formació i/o coneixements en gestió econòmica

S’ofereix:

 • Jornada de 20h setmanals.
 • Incorporació: 1 de juliol 2024.
 • Categoria laboral: Tècnica de gestió. Nivell A.

Per presentar-vos a la plaça cal entregar el CV via e-mail a cjd7@cjd7.org i respondre el següent formulari: https://forms.gle/U7Z1qJQj3cAKTVbf6  (no caldrà carta de presentació) abans del dia 10 de juny de 2024.
No es tindran en compte les candidatures que no realitzin els dos passos o fora de termini.

Skip to content