Plaça de Coordinació tècnica dels Programes de Mentoria de la DGMRA – Programa Català de Refugi

Coordinadora de Mentoria Social

Fins el 05/06/2024


SALARI: Entre 26.000€ i 27.000€ bruts anuals.

La Coordinadora de Mentoria Social (CMS) és una xarxa d’organitzacions que desenvolupen projectes de mentoria adreçats a col·lectius en situació de vulnerabilitat. La CMS treballa per a la promoció de la mentoria de qualitat en l’àmbit de l’acció social i per reduir les desigualtats. 

La nostra missió és fer que la mentoria social estigui al servei de la inclusió, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats dels col·lectius més vulnerables. Per això, treballem en xarxa de manera eficaç per incidir a l’àmbit públic i generar coneixement pedagògic rigorós, per tal d’estendre la Mentoria de qualitat en l’àmbit de l’acció social. 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC 

Des de l’any 2017 la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme (DGMRA)  de la Generalitat té en marxa a tot Catalunya uns programes de mentoria adreçats a persones refugiades i a persones migrades en via d’arrelament social. La figura de coordinació tècnica d’aquests programes té una gran responsabilitat en tant que és qui ha de garantir un mateix model d’intervenció arreu del territori.  

La persona que assumeixi aquesta tasca haurà d’assegurar que el suport i seguiment de les relacions de Mentoria és de qualitat i que la intervenció està tenint un impacte positiu per les persones participants i en el seu entorn. També serà la persona referent davant la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme. 

PRINCIPALS FUNCIONS I RESPONSABILITATS 

 • Coordinar l’equip tècnic dels Programes de Mentoria de la DGMRA. 
 • Planificació anual i repartiment de tasques.
 • Acompanyament a l’equip tècnic en el desenvolupament de les seves tasques, aportant eines i recursos. 
 • Supervisió metodològica i suport en el seguiment dels tàndems de mentoria. 
 • Assegurar la implementació del mateix model arreu del territori mitjançant: 
 • Creació i ús de materials comuns: eines metodològiques i protocols del Programa, formació de persones mentores, materials de difusió, banc de recursos… 
 • Seguiment i gestió de la informació. 
 • Presa de decisions davant de les diferents situacions. 
 • Coordinar-se amb la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme: 
 • Seguiment dels Programes i planificació estratègica. 
 • Rendició de comptes i elaboració d’informes i memòria. 
 • Treballar amb xarxa amb entitats i actors vinculades a l’acollida de persones sol·licitants d’asil i refugiades i l’acció voluntària ubicades arreu del territori. 

COMPETÈNCIES 

 • Dots de comunicació i habilitats per a les relacions interpersonals. 
 • Lideratge i gestió d’equips. 
 • Autonomia, planificació i priorització de taques. 
 • Gestió del canvi i resolució de conflictes. 

REQUISITS 

 • Titulació acadèmica: Llicenciatura i/o grau en ciències socials.  
 • Experiència i/o formació en gestió de projectes de mentoria.  
 • Formació especialitzada en matèria de protecció internacional, migracions, drets humans i gestió del voluntariat social.  
 • Experiència professional mínima de dos anys directament vinculada al món educatiu o associatiu, preferentment en el camp de l’acció social amb col·lectius vulnerables, del disseny de projectes d’intervenció social i comunitària i, de manera preferent, en projectes de mentoria social o de gestió de l’atenció a persones refugiades i/o migrades.  
 • Coneixement del català tant a nivell oral com escrit: Estar en possessió del certificat de coneixements de català de nivell de suficiència (C1).  
 • Coneixements d’informàtica i eines Microsoft 365. 
 • Coneixements d’altres idiomes, anglès i/o francès preferentment. 

ES VALORARÀ 

 • Experiència en representació institucional i relació amb les administracions. 
 • Experiència en lideratge i gestió d’equips de treball. 
 • Experiència en sistematització i avaluació de processos. 
 • Permís de conducció i vehicle propi.

S’OFEREIX 

 • Jornada complerta de 38h/setmanals. 
 • Jornada flexible apostant pel teletreball l’autonomia en la gestió del temps i la conciliació personal.   
 • Centre de treball ubicat a Barcelona ciutat. 
 • Salari segons conveni acció social amb millores internes. 
 • Incorporació: Juny-Juliol 2024. 

Les persones interessades han d’enviar CV i carta de motivació a: coordindora@mentoriasocial.org 

Data límit presentació currículums: 5 de juny de 2024 

Skip to content