Personal tècnic projecte IMV

Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Fins el 26/01/2023


SALARI: 27.516,00 € bruts anuals.

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya representem al conjunt de les entitats socials catalanes, defensem els drets socials i lluitem per eradicar la pobresa i reduir les desigualtats a Catalunya. Com a organització de tercer nivell de caràcter autonòmic, som membres directes de la European Anti-poverty Network a Espanya (EAPN-ES).

La Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social, és una coalició independent d’ONG i altres grups que treballen per eradicar la pobresa, les desigualtats i per la inclusió social, en diferents Estats de la Unió Europea.

El Govern d’Espanya, a través del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, ha posat en marxa, des de l’any 2020, l’anomenat Ingrés Mínim Vital (IMV), amb el que es pretenia garantir a la ciutadania més vulnerable una prestació econòmica (no contributiva) que l’ajudés a cobrir les seves necessitats bàsiques.

La Taula i EAPN-ES han posat en marxa un projecte que té per objectiu fonamental revertir aquesta situació, a través de la mobilització d’aquestes persones, comprovant posteriorment els resultats obtinguts a partir d’un procés randomitzat.

Informació general de la posició que s’ofereix

 • Plaça que s’ofereix: Personal tècnic del projecte.
 • Plaça a qui reporta: Coordinador/a territorial.
 • Lloc de feina: Barcelona.

Funcions de la plaça

La persona serà contractada per La Taula per realitzar treball de camp propi del projecte. Després de posar-se en contacte amb aquells centres o espais socials que poden facilitar-los l’accés a les persones en situacions de pobresa i exclusió social que compleixin els requisits del projecte, contactaran directament amb elles per informar-les del projecte i, en el seu cas, acordar la seva participació en el mateix.

A partir d’aquest moment, s’haurà de desenvolupar la resta del treball de camp amb les persones participants (impartir formació sobre els tràmits de l’IMV, contactes telefònics o presencials, realització d’enquestes, etc.) així com intervenir en la resta d’activitats de coordinació del projecte en les que es requereixi la seva presència, elaborar informes, etc.

Entre les funcions concretes a desenvolupar es poden citar les següents:

 • Contactar i arribar a acords amb aquells centres i espais socials que siguin necessaris per al bon inici i desenvolupament del projecte.
 • Contactar amb les persones beneficiàries del projecte, tant de forma presencial com telefònica.
 • Acordar la participació dels qui compleixin els requisits preestablerts.
 • Realitzar les enquestes previstes.
 • Formar i informar sobre els tràmits necessaris per l’accés l’Ingrés Mínim Vital.
 • Participar en les diferents reunions o seminaris de coordinació o seguiment a les que sigui convocat/da.
 • Mantenir, de forma habitual, la interlocució necessària amb la resta del personal del projecte, i molt especialment amb els qui desenvolupen tasques de coordinació, seguint les seves instruccions i posant en el seu coneixement totes aquelles incidències que es produeixin.
 • Responsabilitzar-se del bolcat de les dades que siguin necessaris en la corresponent aplicació.
 • Respectar la necessària confidencialitat i la cura en la custòdia d’aquelles dades de caràcter personal a les que accedeixi en l’exercici de les seves funcions, amb un escrupolós respecte a la legislació vigent en aquesta matèria.
 • Realitzar el necessari acompanyament a les persones en situació de vulnerabilitat que participen en el projecte, per solventar-los qualsevol dubte que puguin plantejar.
 • Elaborar els diferents informes o altres documents que corresponguin o li siguin requerits per la persona que s’ocupa de la coordinació.

Requisits necessaris

 • Formació acadèmica: estudis superiors en l’àmbit de les ciències socials o humanes (estudis superiors en psicologia, educació o treball soacial, sociologia).
 • Imprescindible experiència demostrable (mínim 2 anys) en treballs que impliquen intervenció amb persones en situacions de pobresa o vulnerabilitat: treball social, intermediació, etc. Es valorarà la haver realitzat voluntariats en aquest àmbit.
 • Formació complementària vinculada a les matèries d’acció d’EAPN i la Taula: pobresa, exclusió social, desigualtats…
 • Experiència com a formador/a és desitjable.
 • Habilitats en l’ús del paquet Office o d’altres programes o eines de gestió i anàlisis que siguin necessàries per desenvolupar les tasques de la plaça.
 • Imprescindible disposició de vehicle propi i permís de conduir B.
 • Disponibilitat per viatjar a diversos indrets de Catalunya i a la seu central d’EAPN España (Madrid).
 • Flexibilitat horària.

Competències i capacitats requerides

 • Orientació a resultats.
 • Gestió i intel·ligència emocional. Alta capacitat d’empatia.
 • Proactivitat en la resolució de problemes.
 • Flexibilitat.
 • Resiliència.
 • Iniciativa.
 • Habilitats comunicatives i interpersonals.
 • Treball en equip.
 • Planificació / organització.
 • Es valoraran els coneixements bàsics de la legislació en matèria de protecció de dades.
 • Domini de tècniques de redacció i del llenguatge.
 • Alta motivació i identificació amb els valors, missió i visió d’EAPN i la Taula.

Condicions de la plaça

 • Durada del contracte: fins el 31 d’octubre de 2023.
 • Jornada: completa (38,5 hores setmanals).
 • Disponibilitat per viatjar per diferents punts de Catalunya. Viatges freqüents al territori.
 • Incorporació: IMMEDIATA.

Les persones interessades han de presentar la seva candidatura, incloent CV actualitzat i carta de presentació, a la següent direcció: natalia.cujo@eapn.es
IMPORTANT: posar TECIMV a l’assumpte del mail.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el pròxim dia 26 de gener de 2023.

 

Skip to content