Personal sanitari/metge Centre d’Acollida Infantil Barcelona

INTRESS

Respondre el formulari

Fins el 01/03/2024


SALARI: 458,30€ + Plus validació: 75,16€ = 533,46€ bruts (x 14 pagues).

Intress cerca una persona com Personal sanitari/metge per formar part de l’equip de manera estable, del servei  del Centre d’Acollida Infantil Els Llimoners, ubicat a la zona de Horta, Barcelona.

La persona seleccionada haurà d’atendre i donar resposta a les necessitats de les persones usuàries del centre o servei, assegurant la cura i funcionament en la prestació del servei integral i suport social.

Què farás?

 • Realitzar el diagnòstic dels menors atesos per a comprovar si el seu estat de salut és l’adequat.
 • Realitzar les revisions mèdiques periòdiques per a comprovar que el desenvolupament dels menors és el correcte.
 • Valorar l’impacte de l’experiència del maltractament en la salut dels menors amb la finalitat de detectar alguna anomalia.
 • Assessorar l’equip tècnic i de suport en temes relacionats amb la salut dels menors per a oferir major qualitat en el servei.
 • Coordinar-se amb tots els agents de salut que intervinguin en la història del menor per a recollir el seu historial sanitari i treballar en coherència amb la resta.
 • Pautar la medicació precisa i les atencions pertinents als menors amb la finalitat de posar solució als problemes de salut diagnosticats.

Què oferim?

 • Incorporació: febrer 2024.
 • Tipus de contracte: fix-indefinit.
 • Jornada: 10h setmanals.
 • Horari: dilluns de 07.00-12.00h i dimecres de 14.30-19.30h.

Formació acadèmica amb la qual es pot accedir:

 • Diplomatura/ Grau en Medicina amb especialitat en Pediatria.
 • Nivell C de Català.

Experiència professional necessària:

 • 1 any d’experiència realitzant labors d’intervenció i atenció en infància i adolescència.

Coneixements necessaris:

 • Formació en diversitat funcional (TEA, malalties mentals, discapacitat intel·lectual, etc.)
 • Gestió de conflictes.

Altres aspectes i coneixements a valorar:

 • Imprescindible tenir vehicle propi per a accedir al centre.
 • Coneixement de la xarxa de protecció de menors.
 • Treball amb famílies en situació de dificultat social.

Intress es compromet a través de la seva Política de Gestió de Persones i compromisos adoptats en l’III Pla d’Igualtat de Intress, en el seu Eix 2, a gestionar els processos de selecció externa i promoció interna amb el compromís d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, tant des de Intress com des de les entitats col·laboradores, que asseguraran la igualtat i dotaran de perspectiva de gènere als seus processos selectius.

Ves al contingut