Personal prospecció programa Orienta_ Granollers

Gedi Gestió i Disseny

Fins el 20/01/2023


SALARI: Sou brut mensual segons conveni acció social 

Funcions del lloc de feina:
 1. Generar xarxa  amb  les  entitats  socials  del  territori, presentar el programa a agents i entitats susceptibles de derivació i/o coordinació.
 1. Aportar coneixement sobre l’entorn productiu.
 1. Detectar oportunitats i necessitats del mercat de treball.
 1. Detectar els perfils professionals més demandats.
 1. Assessorar i donar suport als participants en els processos d’intermediació i inserció laboral.
 1. Acompanyar en el coneixement de la xarxa empresarial del territori.
 1. Dissenyar i dinamitzar sessions grupals en relació al coneixement de l’entorn productiu, la xarxa empresarial, la intermediació, etc.
 1. Suport en l’adaptació de candidatures per als llocs de feina.
 1. Seguiment i actualització de les candidatures.
 1. Contactar i fidelitzar empreses del territori per tal de captar possibles llocs de treball.
 1. Donar a conèixer el programa a la xarxa empresarial i als serveis del territori.
 
Jornada laboral:
 • Parcial, 19:15h repartides en 3 dies a determinar segons necessitats
 • Durada de la contractació: Previsió d’inici gener 2023 i finalització setembre 2023. 
Requisits:
 • Titulació universitària: psicologia, psicopedagogia, educació social, etc.
 • Es valoraran altres titulacions (ciències empresarials, etc.) si poden aportar coneixement en l’àmbit de la inserció laboral.
 • Es valorarà experiència en projectes d’inserció laboral i el coneixement i vinculació amb el territori.
 • Domini de les TIC
Skip to content