Persona tècnica per a la internacionalització de la FCVS

Federació Catalana de Voluntariat Social

Fins el 29/06/2023


SALARI: 14.000,00€ - 14.500,00 bruts anuals x 12 pagues.

Obrim la convocatòria per cobrir la plaça tècnica de gestió i coordinació del desplegament de la internacionalització de la FCVS

La presència de la FCVS a Europa ha estat promoguda des de l’any 2004 amb l’organització i convocatòria de la Conferència Mundial IAVE a Barcelona. D’aleshores ençà hem anat dibuixant el que avui s’ha convertit una àrea de treball amb la mirada posada a Europa.

Perfil de la persona candidata:

 • Formació procedent de ciències socials, gestió d’ONGs, captació de recursos; traducció i intèrpret.
 • Capacitat organitzativa i de treball en equip.
 • Actitud proactiva i capacitat d’autogestió.
 • Coneixement d’aplicacions informàtiques: Base dades CRM, Office 365, gestió de webs.
 • Anglès parlat i escrit.
 • Català parlat i escrit.
 • Castellà parlat i escrit.

Experiència:

 • Experiència laboral en entitats del Tercer Sector.
 • Experiència en l’elaboració de projectes i tramitació de subvencions d’àmbit internacional.
 • Coneixement del sector associatiu especialment d’aquell vinculat a l’àmbit internacional.

Relació de les tasques:

Les tasques són de redacció, seguiment i avaluació de projectes de la FCVS vinculats a la xarxa estatal i europea:

 • Redacció, seguiment i justificació de projectes d’àmbit Internacional.
 • Cerca d’oportunitats de finançament en l’àmbit europeu.
 • Assistència, coordinació i seguiment d’activitats d’àmbit internacional.
 • Dinamització de la participació de les entitats de voluntariat a les activitats d’àmbit europeu.
 • Gestió i actualització de la base de dades.
 • Gestió i actualització d’assegurances de persones voluntàries d’entitats sòcies.

S’ofereix:

 • Contracte fix amb un període de prova de 2 mesos.
 • Incorporació immediata.
 • Horari de 25 hores setmanals.
Skip to content